Tiimalasi

Päihdetyön avulla pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Päihdetyön tavoitteena on myös edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Asiakkuuteen voivat hakeutua päihteisiin liittyvistä ongelmista kärsivät ja heidän läheisensä.

Päihdehoito ja päihdekuntoutus

Päihdehoito tapahtuu terveysasemalla sekä mielenterveys- ja päihdetyöryhmän sairaanhoitajien toimesta.

Palvelu on tarkoitettu vapaaehtoisesti hoitoon hakeutuville tai hoitoon ohjatuille päihdeongelmaisille sekä heidän läheisilleen.

Katkaisuhoito on tarkoitettu päihdekierteen katkaisuun päihdeongelman jatkohoidon mahdollistamiseksi.

Päihdekuntoutukseen hakeudutaan mielenterveys- ja päihdetyöryhmän ohjauksen kautta.

Päihdekuntoutuksen tavoitteena on päihteiden käytön lopettaminen tai haittojen saaminen hallintaan.

Päihdekuntoutus voi tapahtua avo- tai laitoskuntoutuksena.

Kenelle ja millä ehdoin

Ensisijaisesti asiakkaan hoidon tarpeeseen pyritään vastaamaan kaupungin omien palveluiden kautta.
Ulkopuoliseen päihdekuntoutukseen hakeudutaan Heinolan oman mielenterveys- ja päihdetyöryhmän ohjauksen ja harkinnan pohjalta.

Toimi näin

Jos sinulla on katkaisuhoidon tarve, hakeudu terveyskeskukseen, sisäänkäynti terveyskeskuksen F-ovesta.

Heinolan mielenterveys- ja päihdetyöryhmän ohjauksen ja hoidon piiriin voit hakeutua monin tavoin.
Voit itse ottaa yhteyttä psykiatrisiin sairaanhoitajiin tai sinulle voidaan suositella yhteydenottoa esim. terveyskeskuslääkärin tai sosiaalityöntekijän toimesta.

Selviämis-, katkaisu- ja vieroitushoito

Jos sinulla on päihteiden käytöstä johtuva katkaisuhoidon tarve ole yhteydessä terveyskeskukseen.
Terveydenhuollon ammattilaisen tekemän arvioinnin perusteella ohjaamme sinut oikeaan hoitopaikkaan tai tarvitsemiesi palvelujen pariin.
Jatkohoito suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja hoitohenkilökunnan kanssa.

Heinolassa ei ole selviämisasemaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Jotta voit saada palvelua, tulee sinun olla heinolalainen tai olet valinnut hoitopaikaksesi Heinolan.

Toimi näin

Soita omalle yhteyshenkilöllesi. Jos sinulla ei vielä ole nimettyä yhteyshenkilöä, soita terveyskeskuksen yleiseen neuvontanumeroon.

Kuulovammaisella on mahdollisuus tehdä tekstiviestiasiointisopimus. Lisätietoja saat asiakaspalvelupisteestä.

Mikäli sinut pyydetään vastaanotolle, sisäänkäynti pääovesta (F -ovesta).

Etusivu