Ikäihmisen kädet

Perhehoito

Ikäihmisen asiakasohjaus Terveystuvalta saat tietoa perhehoidon järjestämisestä ikäihmisille.

Perhehoitoon soveltuvat ikäihmiset, jonka hoitoa tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan kotihoidon ja kotihoidon tukipalvelujen avulla, ja jonka ei katsota olevan tehostetun palveluasumisen tai laitoshuollon tarpeessa.

Ikäihmisten perhehoito on toimintaa, joka tapahtuu perhehoitajan omassa yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoitoa saat osavuorokautisena, lyhytaikaisena tai pitkäaikaisena hoitona.

Perhehoidon tavoitteena on antaa sinulle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää sinun perusturvallisuutta ja sosiaalisia suhteita. Sinulla on muihin perhekodin jäseniin tasavertainen asema. Perhehoitajina toimivat ikäihmisen perhehoidon ennakkovalmennuksen käyneet perhehoitajat.

Kenelle ja millä ehdoin

Ikäihmiset ohjautuvat perhehoitoon Ikäihmisten asiakasohjaus Terveystuvan kautta. Edellytyksenä on, että palvelutarpeen selvityksen perusteella ikäihmisten perhehoidon edellytykset täyttyvät ja perhehoito on sopiva tapa järjestää ikäihmisen hoito.

Toimi näin

Ole yhteydessä Ikäihmisten asiakasohjaus Terveystupaan, jos sinä tai läheisesi olette hakeutumassa ikäihmisten perhehoitoon. Terveystuvan asiakasohjaajat arvioivat palvelutarpeen sekä organisoivat perhehoidon käynnistymisen. Ikäihmisen perhehoidosta solmitaan aina toimeksiantosopimus perhehoitajan ja Heinolan kaupungin välillä.

Etusivu