Palveluasuminen

Päivitetty: 27.7.2022

Heinola tuottaa ikääntyville palveluasumista Mäntylän asumispalveluissa ja Hopeasillan palvelukeskuksessa. Lyhytaikaista hoitoa saat Mäntylän asumispalveluissa. Sahanniemen asumisyksikkö tarjoaa kehitysvammaisten ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista.

Ikääntyvien palveluasumista voidaan myöntää myös ostopalveluna.

Asumispalveluihin sijoittaminen tapahtuu SAS (Selvitä-Arvioi-Sijoita) -asiakasohjauksen toimesta. SAS-asiakasohjaaja koordinoi asiakkaan sijoittumista sopivaan asumispalveluun. SAS-päätökset pohjautuvat sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymiin asumispalvelukriteereihin. Lähtökohtana asumispalveluihin siirtymiselle on, että kotona asumista tukevat palvelut eivät ole enää riittäviä kotona pärjäämisellesi.

Etusivu