Kotihoito

Heinolan kaupungin kotihoidon hoitotiimit tuottavat sinulle kotihoidon ja kotisairaanhoidon palveluja Heinolan alueella. Lisäksi kotihoidon tiimit toteuttavat yhteistyössä tehostetun kotikuntoutuksen kanssa kotihoidon kuntouttavia arviointijaksoja (tilapäinen kotihoito) sinun tullessasi kotihoidon asiakkaaksi. Kuntouttavalle arviointijaksolle ohjaudutaan Ikäihmisten asiakasohjaus Terveystuvan kautta. Kuntouttavalla arviointijaksolla arvioidaan sinun tai läheisesi hoidon tarve säännöllisen kotihoidon palvelulle.

Kotihoito auttaa sinua yksilöllisen tarpeen perusteella silloin, kun sinulla tai läheiselläsi on vaikeuksia suoriutua kodissasi päivittäisistä toiminnoista. Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa sinun asumisesi omassa kodissasi mahdollisimman pitkään.

Tilapäinen ja säännöllinen kotihoito voidaan järjestää sinulle tai läheisellesi kotihoidon palvelusetelipalveluna (palvelujen myöntämisperusteiden mukaan).
Kotihoidon tukipalveluina järjestetään ateriapalvelua, turvapalvelua sekä kylvetyspalvelua.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluiden saaminen edellyttää myöntämisperusteiden täyttymistä.

Toimi näin

Kotihoidon, kotisairaanhoidon ja kotihoidon tukipalveluiden piiriin ohjaudutaan Asiakaspalveluiden kautta. Ikäihmisten asiakasohjaus Terveystuvan asiakasohjaajat selvittävät yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa palvelutarpeen, laativat palvelusuunnitelman ja järjestävät tarvittavat palvelut.
Mikäli haluat keskustella ikääntyvän kotona asumista tukevista palveluista, ota yhteys Ikääntyneiden palveluneuvontaan.

Maksut

Kotihoidon palvelumaksu perustuu asiakkaan tuloihin sekä hoitoaikaan. Tuloina otetaan huomioon perheen veronalaiset ansiot, pääomatulot sekä veroista vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Tuloina ei oteta huomioon asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito ja tutkimuskuluja sekä rintamalisää. Saat lisätietoa maksuista.

Etusivu