Vesipisaroita lehdellä

Ikääntyneiden palveluneuvonta

Ikääntyneiden palveluneuvonnasta (Asiakasohjauspalveluista) saat neuvoja ikäihmisten kotona asumista tukevista palveluista, asumispalveluista ja etuuksista. Asiakasohjauspalveluihin kuuluu ikääntyneiden palveluneuvonta ja ikäihmisten asiakasohjaus Terveystupa.

Palveluneuvonnan työntekijöiltä saat tietoa eri palveluntarjoajista hinnastoineen. Neuvonnasta saat tietoa mm.


 • Ikäihmisille suunnatusta toiminnasta
 • Heinolan kaupungin ja muiden toimijoiden tuottamasta kotona asumista tukevista palveluista
 • Kotihoidosta, omaishoidosta ja perhehoidosta
 • Kotihoidon tukipalveluista (mm. ateriapalvelu, kauppapalvelu, turvapuhelinpalvelu)
 • Asumispalveluista
 • Sosiaalietuuksista
 • Palvelusetelistä.

 • Tarvittaessa palveluneuvonnasta sinut ohjataan eteenpäin palveluohjaukseen Terveystuvalle. Asiakasohjaus Terveystuvan asiakasohjaajat selvittävät ikäihmisen palvelutarpeen, laativat yksilöllisen palvelusuunnitelman sekä ohjaavat sinua oikeiden palveluiden piiriin.

  Kenelle ja millä ehdoin

  Heinolan kaupungin tuottamiin ikäihmisten palveluihin on erilliset myöntämiskriteerit ja hakemusmenettelyt. Myöntämisperusteet ja hakemuslomakkeet löydät Heinolan kaupungin ikäihmisten palvelujen www-sivuilta.

  Toimi näin

  Ole yhteydessä Ikääntyneiden palveluneuvontaan, jos epäilet omaa tai läheisen ikäihmisen hyvinvointia tai arjessa suoriutumista. Voit olla yhteydessä ikääntyneiden palveluneuvontaan, jos kaipaat lisätietoa ikäihmisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä palveluista, ikäihmisen vapaa-ajan toiminnoista, kotona asumista tukevista palveluista, sosiaalietuuksista tai asumisratkaisuista.
  Voit soittaa tai tulla käymään ikääntyneiden palveluneuvonnassa ilman ajanvarausta. Sinut ohjataan tarvittaessa eteenpäin laajemman palvelutarpeen selvitykseen ja oikeiden palveluiden piiriin.

  Etusivu