Ikääntynyt pariskunta

Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta

Ikääntyneiden palveluneuvonnasta saat tietoa mm. Heinolassa järjestettävästä ikäihmisille suunnatusta toiminnasta, kotona asumista tukevista palveluista, kotihoidosta, omaishoidosta, perhehoidosta, asumispalveluista ja yleistietoa sosiaalietuuksista.

Tarvittaessa palveluneuvonnasta sinut ohjataan eteenpäin neuvontaan ja palveluohjaukseen, joka selvittää ikäihmisten palvelutarpeen, laatii yksilöllisen palvelusuunnitelman sekä ohjaa oikeiden palveluiden piiriin.

Heinolassa on monipuolisesti tarjolla erilaista ikäihmisten liikkumista ja liikuntaa edistävää toimintaa. Tutustu tarjontaan.

Etusivu