Sinisiä 3D-hahmoja

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812). Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on:

  • Neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • Avustaa muistutuksen teossa
  • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteutumiseksi, sekä
  • Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvityksen vuosittain kaupunginhallitukselle.

Heinolassa sosiaaliasiamiehenä toimii Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään kuuluva sosiaaliasiamies.

Lisätietoa muistutuksen tai kantelun tekemisestä löydät sivulta Tyytymättömyys hoitoon tai palveluun.

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785)

Mikäli hoitoosi tai kohteluusi liittyy epäselvyyksiä, jotka eivät ratkea sinua hoitaneen tai tutkineen henkilökunnan kanssa käydyissä keskusteluissa, on sinulla oikeus kirjalliseen valitusmenettelyyn. Potilasasiamies

  • auttaa ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • neuvoo ja auttaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun, potilasvahinkoilmoituksen tai lääkevahinkoilmoituksen laadinnassa
  • toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Heinolan terveyskeskuksen potilasasiamiehenä toimii Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän potilasasiamies

Potilasasiamiehen toimipaikka sijaitsee Päijät-Hämeen keskussairaalassa, mutta voit sopia myös muusta vastaanottopaikasta ja -ajasta yhteydenottopyynnöllä.

Jättäessäsi yhteydenottopyynnön sähköpostitse, pyydämme huomioimaan, ettei suojaamattomassa sähköpostissa tule lähettää arkaluontoista ja salassa pidettävää tietoa. Tähän tarkoitukseen olevia suojauksia ei ole Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä käytössä.

Lisätietoa muistutuksen tai kantelun tekemisestä löydät sivulta Tyytymättömyys hoitoon tai palveluun.

.

Etusivu