Kasvi- ja viljelypalstat

Heinolan kaupungilla on Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahasto, jonka varoja käytetään lahjoittajien 13.1.1956 tekemän testamentin mukaisesti. Rahaston varoja käytetään Heinolan kaupungin alueella vakituisesti asuvien taloudellisen tuen tarpeessa olevien avustamiseen sekä opiskelijoiden tukemiseen ja koululaisten maa- ja metsätietouden kartuttamiseen.

Opiskelijoiden avustukset

Maa-, metsä-, sekä puutarhatalouden sekä niihin rinnastettavien alojen opiskelijat voivat saada tukea opiskelusta aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Opiskelija-avustukset tulevat hakuun kerran vuodessa. Hakuaika ilmoitetaan vuosittain syyskuussa tällä sivulla, Heinolan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla (löytyy etusivulta) sekä Itä-Häme -lehdessä. Hakemuslomakkeen löydät tältä sivulta sivupalkista.

Opiskeluun tukea voivat saada myös maa- ja metsätaloudesta toimeentulonsa saavat (MYEL:in piirissä olevat) uudelleen kouluttautumiseen, mikäli entisen ammatin jatkamiseen on inhimillinen este (sairastuminen, tapaturma tai vastaava syy) sekä oman elinkeinon ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvään koulutukseen.

Harkinnanvaraiset avustukset

Harkinnanvaraisen avustuksen hakuaika on jatkuva. Hakemuslomakkeen löydät tältä sivulta sivupalkista.

1. Henkilökohtainen avustaminen

Harkinnanvaraista avustusta voi saada odottamattomiin taloudellisiin vaikeuksiin joutunut maa- ja metsätalouselinkeinosta toimeentulonsa saava ja eläkkeellä oleva henkilö. Avustus on kertaluonteinen ja sen myöntämisestä päättää sosiaali- ja terveyslautakunta oman harkintansa mukaan.

2. Muu avustaminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustusta vähävaraisten haja-asutusalueella (asemakaava-alueen ulkopuolella) asuvien henkilöiden vanhojen vakituisten asuntojen korjaus- tai lisärakentamiseen.

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää myös Heinolan kyläyhdistyksille heidän järjestämänsä vanhusten virkistystoiminnan ja matkojen järjestämiseen.

3. Maa- ja metsätalouselinkeinot

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää tapauksessa, jossa maa- ja metsätalousyrittäjälle on kohdannut äkillinen yrittäjästä riippumaton vahinko tai onnettomuus, joka ei kuulu muiden yritysvakuutusten piiriin. Sosiaali- ja terveyslautakunta voi harkintansa mukaan myöntää avustusta maa- ja metsätalouselinkeinoihin liittyvään yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen (esimerkiksi investointi- ja rakennussuunnitelma).

Etusivu