Jyrängön virta ja Rautatiesilta

Hoitoonpääsystä säädetään Terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Kunnan tai sairaanhoitopiirin on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein internetissä tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista (STM). Valvira ja aluehallintovirastot valvovat hoitoon pääsyn toteutumista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää ja julkaisee terveydenhuollon kentältä tietoa hoitoonpääsystä.

Perusterveydenhuolto

Terveyskeskustoiminta järjestetään niin, että kuntalainen/potilas voi saada yhteyden terveyskeskukseen arkipäivisin välittömästi virka-aikana (klo 8.00–15.00).

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Kiireellinen hoito järjestetään saman päivän kuluessa.

Ei-kiireellinen lääketieteellinen hoito järjestään 3 kuukauden kuluessa.

Vastaanotto, tilanne 31.12.2020

Välitön yhteydensaanti toteutuu. Hoidon tarpeen arviointi tehdään yhteydenoton yhteydessä. Puhelimitse yhteydenoton jättäneille soitamme saman päivän aikana. Omaolon oirearvioihin vastaamme tunnin kuluessa.

Keskimääräinen (mediaani) jonotusaika kiireettömään hoitoon lääkärin vastaanotolle on politiimissä viisi vuorokautta ja omahoitotiimeissä kaksi vuorokautta. Keskimääräinen jonotusaika kiireettömälle hoitajan vastaanotolle politiimissä on nolla vuorokautta ja omahoitotiimeissä kaksi vuorokautta, mikäli asia ei hoidu yhteydenoton yhteydessä.

Fysioterapeutin kiireettömälle vastaanottokäynnille jonotusaika (mediaani) on kaksi vuorokautta.

Suun terveydenhuolto, tilanne 31.12.2020

Suun terveydenhuollossa hammaslääketieteellinen hoito järjestetään kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään 6 kuukauden kuluessa.

Välitön yhteydensaanti toteutuu. Hoidon tarpeen arviointi toteutuu yhden arkipäivän kuluessa. Potilas saa aikaa varatessaan ajan suoraan ajanvarauskirjaan.

Kiireellinen hoito toteutuu hammaslääkärin vastaanotolla tai päivystyksessä.

Keskimäärin jonotusaika kiireettömään hoitoon hammaslääkärin vastaanotolle on noin 1 – 5 kuukautta hoidon tarpeesta riippuen.

Heinolan erikoissairaanhoito, tilanne 31.12.2020

Lain mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta ja lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä ja aloitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Heinolan erikoissairaanhoidossa lähetteet käsitellään ja hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti muutamassa päivässä. Hoitoon pääsy toteutuu kaikilla erikoisaloilla alle 30 vuorokauden odotusajalla.

Hoitoa odottavien lukumäärä ja keskimääräinen odotusaika (mediaani) erikoisaloittain:

 • sisätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 11, keskimääräinen odotusaika 23 vrk
 • kirurgia: hoitoa odottavien lukumäärä 11, keskimääräinen odotusaika 12 vrk
 • naistentaudit ja synnytykset: hoitoa odottavien lukumäärä 1, keskimääräinen odotusaika 0 vrk
 • silmätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 30, keskimääräinen odotusaika 19 vrk
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 6, keskimääräinen odotusaika 1 vrk
 • psykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 9, keskimääräinen odotusaika 9 vrk
 • neurologia: hoitoa odottavien lukumäärä 5, keskimääräinen odotusaika 29 vrk
 • keuhkosairaudet: hoitoa odottavien lukumäärä 3, keskimääräinen odotusaika 13 vrk

Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat erikoisaloittain:

 • sisätaudit: ajanvarauskäyntiä odottavien lukumäärä 32, keskimääräinen odotusaika 15 vrk
 • kirurgia: ajanvarauskäyntiä odottavien lukumäärä 10, keskimääräinen odotusaika 15 vrk
 • naistentaudit ja synnytykset: ajanvarauskäyntiä odottavien lukumäärä 8, keskimääräinen odotusaika 12 vrk
 • silmätaudit: ajanvarausta odottavien lukumäärä 6, keskimääräinen odotusaika 14 vrk
 • ihotaudit ja allergologia: ajanvarausta odottavien lukumäärä 5, keskimääräinen odotusaika 14 vrk
 • neurologia: ajanvarauskäyntiä odottavien lukumäärä 17, keskimääräinen odotusaika 14 vrk
 • keuhkosairaudet: ajanvarauskäyntiä odottavien lukumäärä 4, keskimääräinen odotusaika 13 vrk

Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika:

 • sisätaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 940, keskimääräinen käsittelyaika 4 vrk
 • kirurgia: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 366, keskimääräinen käsittelyaika 1 vrk
 • naistentaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 12, keskimääräinen käsittelyaika 1 vrk
 • lastentaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 27, keskimääräinen käsittelyaika 1 vrk
 • silmätaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 334, keskimääräinen käsittelyaika 3 vrk
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 193, keskimääräinen käsittelyaika 3 vrk
 • ihotaudit ja allergologia: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 169, keskimääräinen käsittelyaika 5 vrk
 • psykiatria: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 259, keskimääräinen käsittelyaika 1 vrk
 • nuorisopsykiatria: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 67, keskimääräinen käsittelyaika 0 vrk
 • lastenpsykiatria: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 1, keskimääräinen käsittelyaika 1 vrk
 • neurologia: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 283, keskimääräinen käsittelyaika 2 vrk
 • keuhkosairaudet: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 419, keskimääräinen käsittelyaika 1 vrk

Oman alueen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat:

 • sisätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 11, keskimääräinen odotusaika 23 vrk
 • kirurgia: hoitoa odottavien lukumäärä 11, keskimääräinen odotusaika 12 vrk
 • naistentaudit ja synnytykset: hoitoa odottavien lukumäärä 1, keskimääräinen odotusaika 0 vrk
 • silmätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 18, keskimääräinen odotusaika 16 vrk
 • psykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 1, keskimääräinen odotusaika 9 vrk
 • neurologia: hoitoa odottavien lukumäärä 3, keskimääräinen odotusaika 29 vrk
 • keuhkosairaudet: hoitoa odottavien lukumäärä 3 vrk, keskimääräinen odotusaika 13 vrk

Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä ja odotusajat:

 • kaihileikkaus: hoitoa odottavien lukumäärä 21, keskimääräinen odotusaika 20 vrk

Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä ja odotusajat toteutuneiden hoitojen osalta:

 • kaihileikkaus: hoitoa odottavien lukumäärä 442, keskimääräinen odotusaika 29 vrk
 • kitarisaleikkaukset ja tärykalvon putkitukset: hoitoa odottavien lukumäärä 1, keskimääräinen odotusaika 13 vrk
 • suonikohjujen hoito: hoitoa odottavien lukumäärä 14 vrk, keskimääräinen odotusaika 28 vrk
 • peräpukamaleikkaus: hoitoa odottavien lukumäärä 36 vrk, keskimääräinen odotusaika 14 vrk
 • ruokatorven, mahalaukun ja suoliston tähystys: hoitoa odottavien lukumäärä 411, keskimääräinen odotusaika 14 vrk

Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat:

 • ei hoitoa odottavia

Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat:

 • ei ajanvarauskäyntiä odottavia
Etusivu