Jyrängön virta ja Rautatiesilta

Hoitoonpääsystä säädetään Terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Kunnan tai sairaanhoitopiirin on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein internetissä tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista (STM). Valvira ja aluehallintovirastot valvovat hoitoon pääsyn toteutumista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää ja julkaisee terveydenhuollon kentältä tietoa hoitoonpääsystä.

Perusterveydenhuolto

Terveyskeskustoiminta järjestetään niin, että kuntalainen/potilas voi saada yhteyden terveyskeskukseen arkipäivisin välittömästi virka-aikana (klo 8.00–15.00).

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Kiireellinen hoito järjestetään saman päivän kuluessa.

Ei-kiireellinen lääketieteellinen hoito järjestään 3 kuukauden kuluessa.

Vastaanotto, tilanne 1.7.2021

Välitön yhteydensaanti toteutuu. Hoidon tarpeen arviointi tehdään yhteydenoton yhteydessä. Puhelimitse yhteydenoton jättäneille soitamme saman päivän aikana. Kesäkuussa vastaanottoon saapuneiden puheluiden käsittelyprosentti oli 100 % (toukokuussa 100 %). Keskimääräinen käsittelyviive kesäkuussa oli 48 minuuttia (toukokuussa 55 minuuttia).

Omaolon oirearvioihin vastaamme virka-aikana eli viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Keskimääräinen (mediaani) jonotusaika kiireettömään hoitoon lääkärin vastaanotolle on politiimissä 8 vuorokautta (31.5.21 15 vuorokautta) ja omahoitotiimeissä 9-15 vuorokautta (7-8 vuorokautta 31.5.). Keskimääräinen jonotusaika kiireettömälle hoitajan vastaanotolle politiimissä on 0 vrk (0 vrk 31.5.21) ja omahoitotiimeissä 1-5 vrk (0-1 vrk 31.5.21), mikäli asia ei hoidu heti yhteydenoton yhteydessä.

Fysioterapeutin kiireettömälle vastaanottokäynnille jonotusaika (mediaani) on 3 vrk (9 vrk 31.5.21).

Suun terveydenhuolto, tilanne 30.6.2021

Suun terveydenhuollossa hammaslääketieteellinen hoito järjestetään kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään 6 kuukauden kuluessa.

Välitön yhteydensaanti toteutuu. Hoidon tarpeen arviointi toteutuu yhden arkipäivän kuluessa. Potilas saa aikaa varatessaan ajan suoraan ajanvarauskirjaan.

Kiireellinen hoito toteutuu hammaslääkärin vastaanotolla tai päivystyksessä.

Keskimäärin jonotusaika kiireettömään hoitoon hammaslääkärin vastaanotolle on noin 1 – 5 kuukautta hoidon tarpeesta riippuen.

Heinolan erikoissairaanhoito, tilanne 30.6.2021

Lain mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta ja lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä ja aloitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Heinolan erikoissairaanhoidossa lähetteet käsitellään ja hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti muutamassa päivässä. Hoitoon pääsy toteutuu kaikilla erikoisaloilla alle 30 vuorokauden odotusajalla.

Hoitoa odottavien lukumäärä ja keskimääräinen odotusaika (mediaani) erikoisaloittain (suluissa tilanne 31.5.21):

 • sisätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 3 (2), keskimääräinen odotusaika 7 (17) vrk
 • kirurgia: hoitoa odottavien lukumäärä 14 (25), keskimääräinen odotusaika 21 (6) vrk
 • naistentaudit ja synnytykset: hoitoa odottavien lukumäärä 3 (1), keskimääräinen odotusaika 2 (27) vrk
 • lastentaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 1 (1), keskimääräinen odotusaika 20 (20) vrk
 • silmätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 29 (50), keskimääräinen odotusaika 8 (14) vrk
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 4 (7), keskimääräinen odotusaika 0 (0) vrk
 • ihotaudit: hoitoa odottavien lukumäärä – (10), keskimääräinen odotusaika – (20) vrk
 • psykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 12 (9), keskimääräinen odotusaika 0 (5) vrk
 • nuorisopsykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 2 (1), keskimääräinen odotusaika 3 (3) vrk
 • neurologia: hoitoa odottavien lukumäärä 5 (-), keskimääräinen odotusaika 2 (-) vrk
 • keuhkosairaudet: hoitoa odottavien lukumäärä 4 (2), keskimääräinen odotusaika 8 (10) vrk

Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat erikoisaloittain (suluissa tilanne 31.521):

 • sisätaudit: ajanvarauskäyntiä odottavien lukumäärä 36 (30), keskimääräinen odotusaika 15 (15) vrk
 • kirurgia: ajanvarauskäyntiä odottavien lukumäärä 3 (8), keskimääräinen odotusaika 15 (7) vrk
 • naistentaudit ja synnytykset: ajanvarauskäyntiä odottavien lukumäärä 5 (4), keskimääräinen odotusaika 14 (20) vrk
 • lastentaudit: ajanvarauskäyntiä odottavien lukumäärä – (4) vrk, keskimääräinen odotusaika – (22) vrk
 • silmätaudit: ajanvarausta odottavien lukumäärä 14 (13), keskimääräinen odotusaika 17 (6) vrk
 • ihotaudit ja allergologia: ajanvarausta odottavien lukumäärä 4 (-), keskimääräinen odotusaika 24 (-) vrk
 • neurologia: ajanvarauskäyntiä odottavien lukumäärä 10 (13) vrk, keskimääräinen odotusaika 21 (11) vrk
 • keuhkosairaudet: ajanvarauskäyntiä odottavien lukumäärä – (2) vrk, keskimääräinen odotusaika – (4) vrk

Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika (suluissa tilanne 31.5.21):

 • sisätaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 503 (410) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 5 (4) vrk
 • kirurgia: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 246 (193) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 2 (2) vrk
 • naistentaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 77 (61) vrk, keskimääräinen käsittelyaika 4 (4) vrk
 • lastentaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 27 (24) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 2 (3) vrk
 • silmätaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 320 (281) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 3 (3) vrk
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 76 (64) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 2 (2) vrk
 • ihotaudit ja allergologia: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 101 (87), keskimääräinen käsittelyaika 6 (6) vrk
 • psykiatria: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 128 (103) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 1 (0) vrk
 • nuorisopsykiatria: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 34 (30) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 0 (0) vrk
 • lastenpsykiatria: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 0 (0), keskimääräinen käsittelyaika – 0(0) vrk
 • neurologia: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 141 (117) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 2 (2) vrk
 • keuhkosairaudet: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 208 (177) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 2 (3) vrk

Oman alueen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat (suluissa tilanne 31.5.21):

 • sisätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 3 (3), keskimääräinen odotusaika 7 (17) vrk
 • kirurgia: hoitoa odottavien lukumäärä 14 (24), keskimääräinen odotusaika 5 (6) vrk
 • naistentaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 3 (1), keskimääräinen odotusaika 2 (27) vrk
 • lastentaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 1 (1), keskimääräinen odotusaika 27 (20) vrk
 • silmätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 17 (26), keskimääräinen odotusaika 7 (14) vrk
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 4 (7), keskimääräinen odotusaika 0 (0) vrk
 • psykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 2 (12), keskimääräinen odotusaika 0 (0) vrk
 • nuorisopsykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 2 (1), keskimääräinen odotusaika 3 (1) vrk
 • neurologia: hoitoa odottavien lukumäärä 5 (0), keskimääräinen odotusaika 2 (0) vrk
 • keuhkosairaudet: hoitoa odottavien lukumäärä 4 (2) vrk, keskimääräinen odotusaika 8 (10) vrk

Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä ja odotusajat (suluissa tilanne 31.5.21):

 • kaihileikkaus: hoitoa odottavien lukumäärä 23 (24), keskimääräinen odotusaika 7 (14) vrk
 • suonikohjujen hoito: hoitoa odottavien lukumäärä – (2), keskimääräinen odotusaika – (4) vrk

Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä ja odotusajat toteutuneiden hoitojen osalta (suluissa tilanne 31.5.21):

 • kaihileikkaus: hoitoa odottavien lukumäärä 391 (330), keskimääräinen odotusaika 25 (23) vrk
 • kitarisaleikkaukset ja tärykalvon putkitukset: hoitoa odottavien lukumäärä 1 (1), keskimääräinen odotusaika 21 (21) vrk
 • suonikohjujen hoito: hoitoa odottavien lukumäärä 10 (4), keskimääräinen odotusaika 22 (25) vrk
 • peräpukamaleikkaus: hoitoa odottavien lukumäärä 18 (14), keskimääräinen odotusaika 16 (17) vrk
 • ruokatorven, mahalaukun ja suoliston tähystys: hoitoa odottavien lukumäärä 223 (175), keskimääräinen odotusaika 22 (14) vrk

Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat (suluissa tilanne 31.5.21):

 • psykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 1 (3), keskimääräinen odotusaika 21 (6) vrk
 • nuorisopsykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 1 (1), keskimääräinen odotusaika 19 (0) vrk

Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat (suluissa tilanne 31.5.21):

 • ei hoidon tarpeen arviointia odottavia (-)
Etusivu