Jyrängön virta ja Rautatiesilta

Hoitoonpääsystä säädetään Terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Kunnan tai sairaanhoitopiirin on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein internetissä tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista (STM). Valvira ja aluehallintovirastot valvovat hoitoon pääsyn toteutumista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää ja julkaisee terveydenhuollon kentältä tietoa hoitoonpääsystä.

Perusterveydenhuolto

Terveyskeskustoiminta järjestetään niin, että kuntalainen/potilas voi saada yhteyden terveyskeskukseen arkipäivisin välittömästi virka-aikana (klo 8.00–15.00).

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Kiireellinen hoito järjestetään saman päivän kuluessa.

Ei-kiireellinen lääketieteellinen hoito järjestään 3 kuukauden kuluessa.

Vastaanotto, tilanne 8/2022

Välitön yhteydensaanti toteutuu. Hoidon tarpeen arviointi tehdään yhteydenoton yhteydessä. Puhelimitse yhteydenoton jättäneille soitamme saman päivän aikana. Maaliskuussa vastaanottoon saapuneiden puheluiden käsittelyprosentti oli 100 %. Keskimääräinen käsittelyviive oli 59 minuuttia (huhtikuussa 1 tunti 13 minuuttia.)

Omaolon oirearvioihin vastaamme virka-aikana eli viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Lääkärin kiireettömälle vastaanotolle odotusaika oli keskimäärin 10 vuorokautta. Hoitajan vastaanotolle pääsy (mediaani) toteutui saman vuorokauden aikana ja fysioterapeutille 4 päivän kuluessa.

Koronarokotusajanvarauspuheluiden takaisinsoittoviive oli keskimäärin 2 vuorokautta (huhtikuussa 59 minuuttia.)

Suun terveydenhuolto, tilanne 8/2022

Suun terveydenhuollossa hammaslääketieteellinen hoito järjestetään kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään 6 kuukauden kuluessa.

Välitön yhteydensaanti toteutuu. Hoidon tarpeen arviointi toteutuu yhden arkipäivän kuluessa. Potilas saa aikaa varatessaan ajan suoraan ajanvarauskirjaan.

Kiireellinen hoito toteutuu hammaslääkärin vastaanotolla tai päivystyksessä.

Keskimäärin jonotusaika kiireettömään hoitoon hammaslääkärin vastaanotolle on noin 2 – 5 kuukautta hoidon tarpeesta riippuen.

Heinolan erikoissairaanhoito, tilanne 31.7.2022

Lain mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta ja lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä ja aloitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Heinolan erikoissairaanhoidossa lähetteet käsitellään ja hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti muutamassa päivässä. Hoitoon pääsy toteutuu kaikilla erikoisaloilla alle 30 vuorokauden odotusajalla.

Hoitoa odottavien lukumäärä ja keskimääräinen odotusaika (mediaani) erikoisaloittain (suluissa tilanne 31.3.22):

 • sisätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 26 (4), keskimääräinen odotusaika 5 (13) vrk
 • kirurgia: hoitoa odottavien lukumäärä 22 (4), keskimääräinen odotusaika 14 (19) vrk
 • naistentaudit: hoitoa odottavien lukumäärä – (3) keskimääräinen odotusaika -(9) vrk
 • lastentaudit: hoitoa odottavien lukumäärä – (-), keskimääräinen odotusaika – (-) vrk
 • silmätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 23 (69), keskimääräinen odotusaika 17 (9) vrk
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 7 (6), keskimääräinen odotusaika 4 (1) vrk
 • ihotaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 2 (8), keskimääräinen odotusaika 13 (22) vrk
 • psykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 17 (12), keskimääräinen odotusaika 24 (9) vrk
 • nuorisopsykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 3 (1), keskimääräinen odotusaika 2 (0) vrk
 • neurologia: hoitoa odottavien lukumäärä 7 (1), keskimääräinen odotusaika 2 (21) vrk
 • keuhkosairaudet: hoitoa odottavien lukumäärä 2 (5), keskimääräinen odotusaika 8 (20) vrk

Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat erikoisaloittain (suluissa tilanne 31.3.22):

 • sisätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 14 (48), keskimääräinen odotusaika 25 (9) vrk
 • kirurgia: hoitoa odottavien lukumäärä 19 (16), keskimääräinen odotusaika 13 (6) vrk
 • naistentaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 4 (-), keskimääräinen odotusaika 22 (-) vrk
 • lastentaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 3 (1), keskimääräinen odotusaika 6 (8) vrk
 • silmätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä – (2), keskimääräinen odotusaika – (10) vrk
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 2 (-), keskimääräinen odotusaika 7 (-) vrk
 • ihotaudit ja allergologia: hoitoa odottavien lukumäärä 9 (1), keskimääräinen odotusaika 18 (21) vrk
 • neurologia: hoitoa odottavien lukumäärä 5 (8), keskimääräinen odotusaika 30 (10) vrk
 • keuhkosairaudet: hoitoa odottavien lukumäärä – (-) vrk, keskimääräinen odotusaika – (-) vrk

Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika 1.1.2022-31.7.2022

 • sisätaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 653 kpl , keskimääräinen käsittelyaika 6 vrk
 • kirurgia: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 279 kpl, keskimääräinen käsittelyaika 2 vrk
 • naistentaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 71 kpl, keskimääräinen käsittelyaika 4 vrk
 • lastentaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 26 kpl, keskimääräinen käsittelyaika 4 vrk
 • silmätaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 268 kpl, keskimääräinen käsittelyaika 0 vrk
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 145 kpl, keskimääräinen käsittelyaika 3 vrk
 • ihotaudit ja allergologia: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 120, keskimääräinen käsittelyaika 5 vrk
 • psykiatria: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 163 kpl, keskimääräinen käsittelyaika 1 vrk
 • nuorisopsykiatria: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 44 kpl, keskimääräinen käsittelyaika 0 vrk
 • lastenpsykiatria: saapuneiden lähetteiden lukumäärä -, keskimääräinen käsittelyaika – vrk
 • neurologia: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 105 kpl, keskimääräinen käsittelyaika 4 vrk
 • keuhkosairaudet: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 214 kpl, keskimääräinen käsittelyaika 1 vrk

Oman alueen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat (suluissa tilanne 31.3.22):

 • sisätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 26 (4), keskimääräinen odotusaika 5 (13) vrk
 • kirurgia: hoitoa odottavien lukumäärä 22 (5), keskimääräinen odotusaika 14 (19) vrk
 • naistentaudit: hoitoa odottavien lukumäärä – (5), keskimääräinen odotusaika- (4) vrk
 • lastentaudit: hoitoa odottavien lukumäärä – (3), keskimääräinen odotusaika- (9) vrk
 • silmätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 15 (49), keskimääräinen odotusaika 20 (10) vrk
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 7 (6), keskimääräinen odotusaika 4 (1) vrk
 • ihotaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 2 (8), keskimääräinen odotusaika 13 (22) vrk
 • psykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 14 (12), keskimääräinen odotusaika 28 (9) vrk
 • nuorisopsykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 3 (1), keskimääräinen odotusaika 2 (0) vrk
 • neurologia: hoitoa odottavien lukumäärä (1), keskimääräinen odotusaika (21) vrk
 • keuhkosairaudet: hoitoa odottavien lukumäärä 2 (4), keskimääräinen odotusaika 8 (21) vrk

Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä ja odotusajat (suluissa tilanne 31.3.2022)

 • kaihileikkaus: hoitoa odottavien lukumäärä 8 (29) keskimääräinen odotusaika 23 (10) vrk
 • suonikohjujen hoito: hoitoa odottavien lukumäärä – (-), keskimääräinen odotusaika – (-) vrk
 • rannekanava-ahtauman leikkaus: hoitoa odottavien lukumäärä 2 (-), keskimääräinen odotusaika 26 (-) vrk.

Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä ja odotusajat toteutuneiden hoitojen osalta (suluissa tilanne 31.3.2022):

 • kaihileikkaus: 404 (210), keskimääräinen odotusaika 24 (26) vrk
 • kitarisaleikkaukset ja tärykalvon putkitukset: hoitoa odottavien lukumäärä – (-), keskimääräinen odotusaika – (-) vrk
 • suonikohjujen hoito: hoitoa odottavien lukumäärä 6 (3) keskimääräinen odotusaika 34 (18) vrk
 • peräpukamaleikkaus: hoitoa odottavien lukumäärä 27 (17), keskimääräinen odotusaika 20 (20) vrk
 • ruokatorven, mahalaukun ja suoliston tähystys: hoitoa odottavien lukumäärä 246 (123), keskimääräinen odotusaika (19) vrk

Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat (suluissa tilanne 31.3.2022):

 • psykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 2 (2), keskimääräinen odotusaika 14 (6) vrk
 • nuorisopsykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 4 (2), keskimääräinen odotusaika 2 (5) vrk

Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat (suluissa tilanne 31.3.2022):

 • ei hoidon tarpeen arviointia odottavia (-)

Etusivu