Jyrängön virta ja Rautatiesilta

Hoitoonpääsystä säädetään Terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Kunnan tai sairaanhoitopiirin on julkaistava vähintään neljän kuukauden välein internetissä tiedot kiireettömään hoitoon pääsyn odotusajoista (STM). Valvira ja aluehallintovirastot valvovat hoitoon pääsyn toteutumista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää ja julkaisee terveydenhuollon kentältä tietoa hoitoonpääsystä.

Perusterveydenhuolto

Terveyskeskustoiminta järjestetään niin, että kuntalainen/potilas voi saada yhteyden terveyskeskukseen arkipäivisin välittömästi virka-aikana (klo 8.00–15.00).

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Kiireellinen hoito järjestetään saman päivän kuluessa.

Ei-kiireellinen lääketieteellinen hoito järjestään 3 kuukauden kuluessa.

Vastaanotto, tilanne 18.10.2021

Välitön yhteydensaanti toteutuu. Hoidon tarpeen arviointi tehdään yhteydenoton yhteydessä. Puhelimitse yhteydenoton jättäneille soitamme saman päivän aikana. Syyskuussa vastaanottoon saapuneiden puheluiden käsittelyprosentti oli 100 %. Keskimääräinen käsittelyviive syyskuussa oli 55 minuuttia (elokuussa 53 minuuttia).

Omaolon oirearvioihin vastaamme virka-aikana eli viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Keskimääräinen (mediaani) jonotusaika kiireettömään hoitoon lääkärin vastaanotolle on politiimissä 15 vuorokautta (elokuussa 12 vuorokautta) ja omahoitotiimeissä 15 ja 8 vuorokautta (elokuussa 11 ja 29 vuorokautta). Kiireettömässä hoidossa hoitajan vastaanotolle pääsy toteutui 1 vuorokauden kuluessa (syyskuussa samana päivänä).

Fysioterapeutin kiireettömälle vastaanottokäynnille jonotusaika (mediaani) on 3 vrk (syyskuussa 3 vrk).

Suun terveydenhuolto, tilanne 1.10.2021

Suun terveydenhuollossa hammaslääketieteellinen hoito järjestetään kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään 6 kuukauden kuluessa.

Välitön yhteydensaanti toteutuu. Hoidon tarpeen arviointi toteutuu yhden arkipäivän kuluessa. Potilas saa aikaa varatessaan ajan suoraan ajanvarauskirjaan.

Kiireellinen hoito toteutuu hammaslääkärin vastaanotolla tai päivystyksessä.

Keskimäärin jonotusaika kiireettömään hoitoon hammaslääkärin vastaanotolle on noin 1 – 5 kuukautta hoidon tarpeesta riippuen.

Heinolan erikoissairaanhoito, tilanne 30.9.2021

Lain mukaan hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa lähetteen saapumisesta ja lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä ja aloitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Heinolan erikoissairaanhoidossa lähetteet käsitellään ja hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti muutamassa päivässä. Hoitoon pääsy toteutuu kaikilla erikoisaloilla alle 30 vuorokauden odotusajalla.

Hoitoa odottavien lukumäärä ja keskimääräinen odotusaika (mediaani) erikoisaloittain (suluissa tilanne 31.8.21):

 • sisätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 10 (2), keskimääräinen odotusaika 11 (15) vrk
 • kirurgia: hoitoa odottavien lukumäärä 14 (11), keskimääräinen odotusaika 3 (12) vrk
 • naistentaudit: hoitoa odottavien lukumäärä – (2), keskimääräinen odotusaika – (22) vrk
 • lastentaudit: hoitoa odottavien lukumäärä – (1), keskimääräinen odotusaika – (20) vrk
 • silmätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 60 (41), keskimääräinen odotusaika 3 (7) vrk
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 8 (22), keskimääräinen odotusaika 9 (13) vrk
 • ihotaudit: hoitoa odottavien lukumäärä – (1), keskimääräinen odotusaika – (13) vrk
 • psykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 15 (7), keskimääräinen odotusaika 13 (12) vrk
 • nuorisopsykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 2 (1), keskimääräinen odotusaika 1 (4) vrk
 • neurologia: hoitoa odottavien lukumäärä 5 (7), keskimääräinen odotusaika 1 (11) vrk
 • keuhkosairaudet: hoitoa odottavien lukumäärä 3 (2), keskimääräinen odotusaika 2 (6) vrk

Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat erikoisaloittain (suluissa tilanne 31.8.21):

 • sisätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 29 (40), keskimääräinen odotusaika 3 (16) vrk
 • kirurgia: hoitoa odottavien lukumäärä 14 (5), keskimääräinen odotusaika 10 (6) vrk
 • naistentaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 3 (8), keskimääräinen odotusaika 17 (11) vrk
 • lastentaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 1 (2) vrk, keskimääräinen odotusaika 10 (14) vrk
 • silmätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 1 (8), keskimääräinen odotusaika 16 (10) vrk
 • ihotaudit ja allergologia: hoitoa odottavien lukumäärä 7 (9), keskimääräinen odotusaika 14 (21) vrk
 • neurologia: hoitoa odottavien lukumäärä 6 (13) vrk, keskimääräinen odotusaika 17 (11) vrk
 • keuhkosairaudet: hoitoa odottavien lukumäärä 2 (3) vrk, keskimääräinen odotusaika 17 (25) vrk

Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika (suluissa tilanne 31.8.21):

 • sisätaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 803 (709) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 6 (6) vrk
 • kirurgia: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 332 (304) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 2 (2) vrk
 • naistentaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 114 (105) vrk, keskimääräinen käsittelyaika 4 (4) vrk
 • lastentaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 35 (30) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 3 (3) vrk
 • silmätaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 435 (389) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 3 (3) vrk
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 128 (111) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 2 (2) vrk
 • ihotaudit ja allergologia: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 156 (141), keskimääräinen käsittelyaika 6 (6) vrk
 • psykiatria: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 198 (159) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 0 (0) vrk
 • nuorisopsykiatria: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 54 (47) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 0 (0) vrk
 • lastenpsykiatria: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 0 (0), keskimääräinen käsittelyaika 0(0) vrk
 • neurologia: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 203 (187) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 2 (2) vrk
 • keuhkosairaudet: saapuneiden lähetteiden lukumäärä 296 (268) kpl, keskimääräinen käsittelyaika 2 (2) vrk

Oman alueen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat (suluissa tilanne 31.8.21):

 • sisätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 10 (2), keskimääräinen odotusaika 11 (15) vrk
 • kirurgia: hoitoa odottavien lukumäärä 12 (11), keskimääräinen odotusaika 3 (12) vrk
 • naistentaudit: hoitoa odottavien lukumäärä – (2), keskimääräinen odotusaika – (1) vrk
 • lastentaudit: hoitoa odottavien lukumäärä – (1), keskimääräinen odotusaika – (27) vrk
 • silmätaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 44 (32), keskimääräinen odotusaika 3 (6) vrk
 • korva-, nenä- ja kurkkutaudit: hoitoa odottavien lukumäärä 7 (21), keskimääräinen odotusaika 9 (15) vrk
 • ihotaudit: hoitoa odottavien lukumäärä – (1), keskimääräinen odotusaika – (13)
 • psykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 10 (7), keskimääräinen odotusaika 7 (12) vrk
 • nuorisopsykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 2 (2), keskimääräinen odotusaika 1 (4) vrk
 • neurologia: hoitoa odottavien lukumäärä 5 (7), keskimääräinen odotusaika 1 (11) vrk
 • keuhkosairaudet: hoitoa odottavien lukumäärä 3 (2) vrk, keskimääräinen odotusaika 2 (6) vrk

Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä ja odotusajat (suluissa tilanne 31.8.21):

 • kaihileikkaus: hoitoa odottavien lukumäärä 25 (19), keskimääräinen odotusaika 1 (13) vrk
 • suonikohjujen hoito: hoitoa odottavien lukumäärä – (-), keskimääräinen odotusaika – (-) vrk

Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä ja odotusajat toteutuneiden hoitojen osalta (suluissa tilanne 31.8.21):

 • kaihileikkaus: hoitoa odottavien lukumäärä 570 (477), keskimääräinen odotusaika 23 (23) vrk
 • kitarisaleikkaukset ja tärykalvon putkitukset: hoitoa odottavien lukumäärä 3 (1), keskimääräinen odotusaika 21 (21) vrk
 • suonikohjujen hoito: hoitoa odottavien lukumäärä 12 (8), keskimääräinen odotusaika 30 (22) vrk
 • peräpukamaleikkaus: hoitoa odottavien lukumäärä 30 (29), keskimääräinen odotusaika 17 (16) vrk
 • ruokatorven, mahalaukun ja suoliston tähystys: hoitoa odottavien lukumäärä 332 (294), keskimääräinen odotusaika 17 (17) vrk

Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat (suluissa tilanne 31.8.21):

 • psykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 2 (-), keskimääräinen odotusaika 1 (-) vrk
 • nuorisopsykiatria: hoitoa odottavien lukumäärä 2 (3), keskimääräinen odotusaika 1 (7) vrk

Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat (suluissa tilanne 31.8.21):

 • ei hoidon tarpeen arviointia odottavia (-)
Etusivu