Punertava Heinola

Sinulla on mahdollisuus valita sekä perusterveydenhuollosta vastaava terveyskeskus ja terveyskeskuksen terveysasema että erikoissairaanhoidon yksikkö mistä tahansa Manner-Suomesta.

Perusterveydenhuollon valinta: potilaan oikeudet ja mahdollisuudet

Perusterveydenhuollon hoitopaikan valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus kahteen paikkaan: tällä hetkellä hoitovastuussa olevan kunnan terveyskeskukseen ja valitun uuden kunnan terveyskeskukseen. Lomakkeen voit tulostaa linkeistä.

Hoitovastuu siirtyy viimeistään 3 viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Voit valita samanaikaisesti vain yhden terveyskeskuksen tai terveysaseman. Uuden valinnan voit tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Sinulla on myös mahdollisuus valita sinua terveydenhuollon yksikössä hoitava laillistettu ammattihenkilö toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa.

Perusterveydenhuollon hoitopaikan valintaa tehdessä on syytä muistaa, että valinta käsittää terveyspalvelut kokonaisuutena sisältäen mm. lääkärin ja sairaanhoitajan palvelut, neuvolapalvelut (lastenneuvola, aikuisneuvola ja äitiys- ja perhesuunnitteluneuvola), asiantuntijahoitajien palvelut, hammaslääkärin ja suuhygienistin palvelut, fysioterapiapalvelut sekä diabetes- ja hoitotarvikepalvelut. Vaihdon jälkeen olet oikeutettu vastaaviin palveluihin kuin uuden hoitopaikan sijaintikunnan asukkaat.

Valinnanvapaus ei koske koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei myöskään ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolella.

Hoitosuunnitelma hoidon toteuttamisessa kotikunnan ulkopuolella

Jos asut tai oleskelet säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntasi ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, voit käyttää hoitosuunnitelmasi mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntasi perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. Hoitosuunnitelman saat omasta terveyskeskuksesta.

Erikoissairaanhoidon valinnanvapaus

Voit valita myös tarvitsemaasi hoitoa antavan erikoissairaanhoidon yksikön julkisessa terveydenhuollossa. Erikoissairaanhoito tarkoittaa sairaalassa annettavaa erikoislääkärien tekemää tutkimusta tai hoitoa. Valinnanvapaus koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellistä hoitoa äkillisessä sairaustapauksessa saat asuinkunnasta riippumatta lähimmässä sairaalassa.

Erikoissairaanhoidon yksikön valitsemiseen tarvitset lääkärin tai hammaslääkärin lähetteen terveysasemalta, työterveyshuollosta tai yksityisvastaanotolta. Hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Jatkohoitoon potilas ohjataan häntä aiemmin hoitaneelle lääkärille.

Matkakorvaukset erikoissairaanhoidossa

Terveydenhuoltolain yhteydessä ei ole muutettu sairausvakuutuslain matkakorvaussäännöksiä. Pääsääntöisesti Kela korvaa sinulle aiheutuneita matkakustannuksia lähimpään tutkimus- tai hoitopaikkaan, jossa voit saada terveydentilasi vaarantumatta tarpeellista tutkimusta tai hoitoa.

Jos valitset hoitopaikan muualta kuin oman kunnan erikoissairaanhoidosta, matkat korvataan enintään niiden kustannusten mukaan, joita aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.

Lisätietoa matkakorvauksista saat KELA:n toimipisteistä tai verkkosivulta.

Etusivu