Kolikkopinoja

Asiakasmaksulaissa säädetään palvelun käyttäjän suorittamille asiakasmaksuille vuotuinen enimmäismäärä eli maksukatto, joka on 692 euroa vuonna 2022. Asiakasmaksulakia uudistettiin vuonna 2021, mutta maksukattoa koskevat uudistukset tulivat voimaan vasta 1.1.2022.

Maksetut laskut ja kuitit on säilytettävä

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alle 18-vuotiaan henkilön maksut laskutetaan huoltajan maksukattoon. Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakasmaksut laskutetaan asiakasmaksuhinnaston maksukaton täyttymisen jälkeen -kohdan mukaisesti. Asiakasmaksuasetuksen 26B §:n mukaan asiakkaan tulee itse huolehtia maksukaton täyttymisen seurannasta ja selvittää kertyneiden maksujen määrä. Maksetut laskut ja kuitit on säilytettävä.

Kaikkien palvelujen käyttäjien kertymäkausi on kalenterivuosi (1.1. – 31.12.)  

Vapaakortin hakeminen ja myöntäminen

Toimita kaikki vapaakorttiin oikeuttavat alkuperäiset laskut ja tositteet (kuitti, tiliote, leima laskussa) asianhoitajalle. Tositteet jäävät vapaakortin myöntäjälle. Vapaakortin myöntää pääsääntöisesti se laitos, jossa maksukatto täyttyy (tositteet esitettävä).

Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa vapaakorttiasioita hoitaa Terveyskeskuksen potilastoimisto (yhteystiedot löytyvät tältä sivulta).

Maksujen vanhentumisaika

Maksujen vanhentumisaika on yksi kalenterivuosi.  

Vapaakortin esittäminen 

Myönnetty vapaakortti on esitettävä aina ilmoittautuessa. Kortin esittämällä on mahdollista saada maksuttomia käyntejä tai vuodeosastohoitoa 22,80 euron ylläpitomaksulla.

Ellei kortti ole mukana, laskutetaan normaalisti.   

Maksukattoon sisältyvät maksut:

Digitaaliset / sähköiset palvelut kerryttävät maksukattoa samalla tavoin kuin perinteiset käyntiin perustuvat palvelut.

 • poliklinikkakäynti (lääkärin tai sairaanhoitajan luona)
 • maksullinen soitto (korvaa käynnin)
 • päiväkirurgia
 • sarjahoito
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • käyntimaksut ja vuosimaksu terveyskeskuslääkärin vastaanotto
 • yksilökohtainen fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia, jalkahoito, puheterapia, toimintaterapia, tehostettu kotikuntoutus
 • yö- ja päivähoito
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoito (myös terveyskeskuksessa)
 • tilapäinen kotisairaanhoito
 • tilapäinen kotisairaala
 • lääkärin tilapäinen kotikäynti
 • muun henkilön suorittama tilapäinen kotikäynti
 • hammaslääkärin kotikäynti
 • suuhygienistin tai hammashoitajan kotikäynti

 Maksukaton ulkopuolelle jäävät maksut:

 • kotona annettava palvelu: esim. kotipalvelu ja tilapäinen kotipalvelu
 • asumispalvelut
 • kuljetuspalvelut
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
 • ensihoito (ambulanssimatkat)
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • työterveyshuollon maksut
 • perhehoito
 • lastensuojelun maksut
 • maksut lääkärintodistuksesta
 • muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
 • erikoismaksuluokan maksut
 • viivästyskorko
 • perintäkulut
 • lääkekustannukset (haetaan Kelasta)
 • matkakustannukset (haetaan Kelasta)
 • palvelusetelin omavastuuosuus
 • hammastekniset kulut

 Vakuutusyhtiöiden korvaamat (tapaturmavakuutus-, maatalousyrittäjä-, sotilasvamma-, liikennevakuutus-, potilasvammalain) asiakasmaksut sekä yksityisten palveluiden käytöstä maksetut maksut jäävät maksukaton ulkopuolelle.

Etusivu