Kolikkopinoja

Asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.1.2000 ja sitä on muutettu 1.1.2018 siten, että palvelun käyttäjän suorittamille asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen enimmäismäärä, maksukatto, joka on 683 euroa.  

Kertyneiden maksujen määrän selvittäminen on palvelun käyttäjän vastuulla.

Maksetut laskut ja kuitit on säilytettävä

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon per­heen alaikäisten lasten maksut huoltajien valinnan mukaan toisen huoltajan euromäärää laskettaessa.

Kaikkien palvelujen käyttäjien kertymäkausi on kalenterivuosi (1.1. – 31.12.)  

Vapaakortin hakeminen ja myöntäminen

Toimita kaikki vapaakorttiin oikeuttavat alkuperäiset laskut ja tositteet (kuitti, tiliote, leima laskussa) asianhoitajalle. Tositteet jäävät vapaakortin myöntäjälle. Vapaakortin myöntää pääsääntöisesti se laitos, jossa maksukatto täyttyy (tositteet esitettävä).

Heinolan kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa vapaakorttiasioita hoitaa Terveyskeskuksen potilastoimisto.

Maksujen vanhentumisaika

Maksujen vanhentumisaika on yksi kalenterivuosi.  

Vapaakortin esittäminen 

Myönnetty vapaakortti on esitettävä aina ilmoittautuessa. Kortin esittämällä on mahdollista saada maksuttomia käyntejä tai vuodeosastohoitoa 22,50 euron ylläpitomaksulla.

Ellei kortti ole mukana, laskutetaan normaalisti.   

Maksukattoon sisältyvät maksut:

 • poliklinikkakäynti
 • päiväkirurgia
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • käynti- ja vuosimaksu terveyskeskuslääkärin ja sairaanhoitajan luona
 • yksilökohtainen fysioterapia
 • yö- ja päivähoito
 • kuntoutushoito
 • päivystysmaksu
 • sarjassa annettava hoito (myös jalkahoito)

 Maksukaton ulkopuolelle jäävät

 • kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito
 • vaikeavammaisten asumispalvelut
 • vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
 • yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoito (terveyskeskuksessa)
 • sairaankuljetus
 • ensihoito
 • pitkäaikainen laitoshoito
 • työterveyshuollon maksu
 • perhehoito
 • lastensuojelun maksut
 • maksut lääkärintodistuksesta
 • käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävät maksut
 • erikoismaksuluokan maksut
 • viivästyskorot
 • perintäkulut
 • muulta kuin Suomessa asuvalta perittävä maksu
 • lääkkeet
 • omaishoitajien lakisääteisten loman aikana hoidettavalta perittävä laitoshoidon maksu
 • kotisairaala maksu
 • ryhmäterapia maksu
 • tehostettu kotikuntoutus
 • lyhytaikaisen palveluasumisen maksu

  
Vakuutusyhtiöiden korvaamat (tapaturmavakuutus-, maatalousyrittäjä-, sotilasvamma-, liikennevakuutus-, potilasvammalain) ja toimeentulotukeen sisältyvät asiakasmaksut sekä yksityisten palveluiden käytöstä maksetut maksut jäävät maksukaton ulkopuolelle.

Etusivu