Rahat

Terveyskeskus perii potilailta ja asiakkailta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (3.8.1992/734) ja asetuksen (9.10.1992/912) mukaiset maksut. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa perittävät maksut. Tiedot kaikista perittävistä asiakasmaksuista löydät sivun oikeasta reunasta.

Yleisimpiä terveydenhuollon asiakasmaksuja

Terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynti

 • Asiakkaalta peritään 41,20 euron vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon se on suoritettu. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Terveyskeskuslääkärin lääkärintodistusmaksu

 • 50,80 euroa

Lääkärintodistus ajokorttia varten

 • 61,00 euroa

Sairaanhoitajan vastaanottokäynnin tai etävastaanoton vuosimaksu

 • Asiakkaalta peritään sairaanhoitajan vastaanotolla 41,20 euron vuosimaksu. Maksut peritään käyntien lisäksi etävastaanotosta, joka on toteutettu joko videovälitteisesti tai puhelimitse. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

 • Asiakkaalta perittävät maksut: suuhygienisti (perusmaksu) 10,20 euroa, hammaslääkäri (perusmaksu) 13,10 euroa, erikoishammaslääkäri (perusmaksu) 19,20 euroa. Katso tarkemmat tiedot suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksuista: Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut -liitteestä. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. Huom! Suun terveydenhuollon maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta perittävä maksu

 • Peritään 15-vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 50,80 euroa terveyskeskuksen lääkärin, erikoissairaanhoidon tai suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta.

Yleisimmät sosiaalihuollon asiakasmaksuja

Kotihoidon tilapäinen kotikäynti

 • 12,00 euroa alkavalta tunnilta (maksu enintään kolme kertaa vuorokaudessa)

Kuntouttava arviointijakso kotona

 • 12,00 euroa vuorokaudessa

Palveluasuminen, lyhytaikaishoito

 • 41,90 euroa vuorokaudessa (ei sisällä lääkitystä, ei kerrytä maksukattoa)

Vammaisten ja kehitysvammaisten jatkuva ja tilapäinen perhehoito 16 vuotta täyttäneille

 • 16,50 euroa vuorokaudessa

Lapsiperheiden kotipalvelu

 • Maksu 9,60 euroa tunnilta, enintään 44 euroa päivässä ja korkeintaan 132 euroa kuukaudessa.

Päihdehuollon laitoskatkaisuhoidon hoitopäivämaksu

 • Maksu on 48,90 euroa / hoitopäivä lyhytaikaisessa laitoshoidossa hoidosta ja ylläpidosta. Maksu peritään tulo-, läsnäolo- ja lähtöpäiviltä. Maksukaton ylittymisen jälkeen peritään ylläpitomaksu. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta siltä osin kuin hoitopäiviä on kertynyt kalenterivuodessa yli seitsemän (7) päivää (julkisen sektorin terveydenhuollossa tai julkisen sektorin myöntämällä maksusitoumuksella yksityisellä sektorilla). Maksua ei peritä kuin kerran kalenterivuorokaudessa. Maksua ei peritä lähtöpäivältä asiakkaan siirtyessä välittömästi toiseen laitokseen. Maksu kerryttää maksukattoa.

Asiakasmaksun alentaminen ja maksuvapautus

Voimassa olevan asiakasmaksulain mukaan maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista. Velvoite koskee sosiaalihuollon maksuja ja tulosidonnaisia terveydenhuollon maksuja.

HUOM!! SIVUN PÄIVITTÄMINEN KESKEN!!

Rataksia
Etusivu