Rahat

Terveyskeskus perii potilailta ja asiakkailta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (3.8.1992/734) ja asetuksen (9.10.1992/912) mukaiset maksut. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa perittävät maksut. Tiedot kaikista perittävistä asiakasmaksuista löydät sivun oikeasta reunasta.

Yleisimmät asiakasmaksut

Terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynti

  • Asiakkaalta peritään 41,20 euron vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon se on suoritettu. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Terveyskeskuslääkärin lääkärintodistusmaksu

  • 50,80 euroa

Lääkärintodistus ajokorttia varten

  • 61,00 euroa

Sairaanhoitajan vastaanottokäynnin tai etävastaanoton vuosimaksu

  • Asiakkaalta peritään sairaanhoitajan vastaanotolla 41,20 euron vuosimaksu. Maksut peritään käyntien lisäksi etävastaanotosta, joka on toteutettu joko videovälitteisesti tai puhelimitse. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

  • Asiakkaalta perittävät maksut: suuhygienisti (perusmaksu) 10,20 euroa, hammaslääkäri (perusmaksu) 13,10 euroa, erikoishammaslääkäri (perusmaksu) 19,20 euroa. Katso tarkemmat tiedot suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksuista: Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut -liitteestä. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta. Huom! Suun terveydenhuollon maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta perittävä maksu

  • Peritään 15-vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 50,80 euroa terveyskeskuksen lääkärin, erikoissairaanhoidon tai suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta.
Etusivu