Syksyinen maisema

Varmennekortteja löytyy eri tyyppisiä sosiaali- ja terveydenhuollosta, riippuen siitä, millaisessa toimenkuvassa työskentelet.

Terveydenhuollon varmennekortit eli toimikortit mahdollistavat terveydenhuollossa toimivien työntekijöiden luotettavan tunnistamisen ja potilasasiakirjojen sekä lääkemääräysten sähköisen allekirjoittamisen. Työntekijän vahva sähköinen tunnistaminen on edellytys tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle terveydenhuollon valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteja ovat ammattikortti, henkilöstökortti, toimijakortti ja varakortti.

Ammattikortti

Digi- ja väestötietoviraston myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti on tarkoitettu niille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka ovat rekisteröityneet sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereihin (Terhikki tai Suosikki).

Ammattikortti on henkilökohtainen ja se on sidottu kortinhaltijan ammattioikeuteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö voi työskennellä yhdellä kortilla valtakunnallisesti kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa. Ammattikortti on voimassa 5 vuotta, ellei ammattioikeuteen liity jokin voimassaoloaikaa rajoittava tekijä.

Henkilöstökortti

Henkilöstökorttia käyttävät terveydenhuollon organisaation muu henkilöstö esimerkiksi osastosihteerit ja tietotekniset henkilöt. Henkilöstökortti on organisaatiokohtainen.

Toimijakortti

Toimijakorttia käyttävät terveydenhuollon ulkopuoliset sidosryhmät esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajat sekä konsultit. Toimijakortti on organisaatiokohtainen.

Etusivu