Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksut

Terveyskeskus perii potilailta ja asiakkailta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) ja asetuksen(912/1992) mukaiset maksut. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa perittävät maksut.

Sosiaali- ja terveystoimialan sekä suun terveydenhuollon asiakasmaksut 1.2.2020 alkaen ovat lautakunnan 21.1.2020 kokouspöytäkirjan liitteenä. Sosiaali- ja terveystoimialan sekä suun terveydenhuollon asiakasmaksut 1.6.2020 alken ovat lautakunnan 26.5.2020 kokouspöytäkirjan liitteenä.

Yleisimmät asiakasmaksut

Terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnin vuosimaksu

 • Asiakkaalta peritään 41,20 euron vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon se on suoritettu. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Terveyskeskuslääkärin lääkärintodistusmaksu

 • 50,80 euroa

Lääkärintodistus ajokorttia varten

 • 61,00 euroa

Sairaanhoitajan vastaanottokäynnin tai etävastaanoton vuosimaksu

 • Asiakkaalta peritään sairaanhoitajan vastaanotolla 41,20 euron vuosimaksu. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu

 • Terveyskeskuksessa annettavista erikoissairaanhoidon poliklinikkapalveluista peritään 41,20 euroa/käynti.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta perittävä maksu

 • Peritään 15-vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 50,80 euroa terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta.
 • Peritään 15-vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 50,80 euroa erikoissairaanhoidon vastaanottoajasta.

Yksilöfysioterapiakäyntimaksu

 • 11,40 euroa

Vuodeosasto-ja vanhainkotihoidon maksut

 • Lyhytaikaisessa hoidossa olevilta potilailta peritään 48,90 euroa/hoitopäivä. Maksukaton täyttymisen jälkeen peritään 22,50 euroa/hoitopäivä.

Päiväkirurginen toimenpide leikkaussalissa

 • 135,10 euroa

Asiakasmaksukatto  

 • 683 euroa

Tietoa e-laskusta ja suoramaksusta

Kaikista sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuista (myös suun terveydenhuollon maksut) on paperilaskun sijaan mahdollisuus saada kuluttajan e-lasku tai suoramaksu.

E-laskun saat käyttöösi tekemällä e-laskusopimuksen omassa verkkopankissasi.

Valitse laskuttajaksi Heinolan kaupunki ja laskun aiheeksi

 • Terveydenhuolto
 • Kotihoito, palveluasuminen, vanhainkoti

Laita yksilöinti-/tunnistetiedoksi henkilötunnuksesi. Paperilaskusi korvautuu yleensä jo seuraavan laskutuksen yhteydessä e-laskulla.

Henkilöt, jotka eivät käytä verkkopankkia, voivat tehdä suoramaksusopimuksen ottamalla yhteyden omaan pankkiinsa.