Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute

Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden maksut

Terveyskeskus perii potilailta ja asiakkailta Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) ja asetuksen(912/1992) mukaiset maksut. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa perittävät maksut.

Asiakasmaksut 1.2.2016 alkaen ohessa liitteenä.

Yleisimmät asiakasmaksut

Terveyskeskuslääkärin vastaanottokäynnin vuosimaksu

 • Asiakkaalta peritään 36,90 euron vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden siinä terveyskeskuksessa, johon se on suoritettu. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Terveyskeskuslääkärin lääkärintodistusmaksu

 • 43,60 euroa

Lääkärintodistus ajokorttia varten

 • 52,50 euroa

Sairaanhoitajan vastaanottokäynnin vuosimaksu

 • Asiakkaalta peritään sairaanhoitajan vastaanotolla 36,90 euron vuosimaksu. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu

 • Terveyskeskuksessa annettavista erikoissairaanhoidon poliklinikkapalveluista peritään 36,90 euroa/käynti.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta perittävä maksu

 • Peritään 15-vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 43,60 euroa terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta.
 • Peritään 15-vuotta täyttäneiltä henkilöiltä 51,40 euroa erikoissairaanhoidon vastaanottoajasta.

Yksilöfysioterapiakäyntimaksu

 • 10,10 euroa

Yksilötoimintaterapiakäyntimaksu

 • 10,10 euroa

Vuodeosasto-ja vanhainkotihoidon maksut

 • Lyhytaikaisessa hoidossa olevilta potilailta peritään 43,80 euroa/hoitopäivä. Maksukaton täyttymisen jälkeen peritään 19,40 euroa/hoitopäivä.

Päiväkirurginen toimenpide leikkaussalissa

 • 121,30 euroa

Asiakasmaksukatto  

 • 691 euroa

Tietoa e-laskusta ja suoramaksusta

Kaikista sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuista (myös suun terveydenhuollon maksut) on paperilaskun sijaan mahdollisuus saada kuluttajan e-lasku tai suoramaksu.

E-laskun saat käyttöösi tekemällä e-laskusopimuksen omassa verkkopankissasi.

Valitse laskuttajaksi Heinolan kaupunki ja laskun aiheeksi

 • Terveydenhuolto
 • Kotihoito, palveluasuminen, vanhainkoti

Laita yksilöinti-/tunnistetiedoksi henkilötunnuksesi. Paperilaskusi korvautuu yleensä jo seuraavan laskutuksen yhteydessä e-laskulla.

Henkilöt, jotka eivät käytä verkkopankkia, voivat tehdä suoramaksusopimuksen ottamalla yhteyden omaan pankkiinsa.