Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Socialtjänster

Vuxensocialarbete

Vuxensocialarbete är systematiskt och rehabiliterande socialarbete och socialhandledning för vuxna, med målet att öka klientens eller klientfamiljens välmående och hjälpa dem klara sig självständigt.

Vid enheten för vuxensocialarbete får man både utkomststöd och rådgivning och handledning i livskriser. Socialarbetaren eller socialhandledaren kan hjälpa till exempel vid arbetslöshet, bostadslöshet och rusmedelsproblem.

Ansvar och tidsbeställning

Under 30-åriga klienter.
• Socialhandledare Mira Koskela: 050 554 6714 (må-fre kl. 9-10), förnamn.efternamn@heinola.fi
Över 30-åringar och invandrare:
• Socialhandledare Saija Reimaluoto: Saija-Margit Reimaluoto, 044 769 4108 förnamn.efternamn@heinola.fi

Tidsbeställningar till socialarbetare och socialhandledare per telefon.

Kontaktuppgifter:

Vuxensocialarbete (information)

 • Tfn 03 849 3133
 • Öppet: Må - On, Fre: 09:00 - 12:00
 • To: 09:00 - 15:00

Vuxensocialarbetets servicerådgivning
Kaivokatu 15, 18100 Heinola

 • Tfn 044 7692 988
 • Öppen: Må - Ti: 09:00 - 12:00
 • To: 09:00 - 15:00
  Betjäningsspråk: finska, engelska, svenska

Tjänster för funktionshindrade

Målsättningen är att se till att funktionshindrade kommuninvånare klarar sin normala vardagsverksamhet och att ordna behövlig vård och omsorg inom öppenvården samt vid behov trygga vård vid inrättning eller i familjevård. För utvecklingsstörda tryggas specialtjänster.

Man kan ansöka om tjänster för funktionshindrade om man inte klarar de dagliga aktiviteterna på grund av skada eller sjukdom och om basservicen inte räcker.

Tjänster för gravt funktionshindrade: transporttjänster, serviceboende, ändringsarbeten i hemmet, hjälpmedel, personlig hjälp, dagverksamhet

Anslagsbundna tjänster och stödåtgärder: redskap som behövs för de dagliga sysslorna, maskiner och apparater, anpassningskurser, stöd för extra kostnader av specialkost och kläder, andra nödvändiga tjänster och stödåtgärder

Kontaktpersoner

 • T.f. socialhandledare Sari Luhtala, 044 797 8548 (tfn må, on, fre kl. 9 - 10), förnamn.efternamn@heinola.fi
 • Servicehandledare Maritta Väisänen, 050 595 8853, förnamn.efternamn@heinola.fi
  Språk: finska, engelska, svenska

Hemservice och förebyggande familjearbete

Hemservice för barnfamiljer är hjälp som erbjuds i hemmet: bl.a. barnvård, fostran, hemvård och hjälp med att sköta ärenden. Förebyggande familjearbete är systematiskt arbete tillsammans med familjer i deras vardag för att stöda föräldrar i olika besvärliga livssituationer.

Kontaktperson

 • Ansvarig handledare för familjearbetet, Reija Syrjäläinen, 044 769 4168, förnamn.efternamn@heinola.fi
  Språk: finska, engelska

Socialarbete för barnfamiljer

Socialarbetet för barnfamiljer stöder barns och ungas välmående samt föräldrar i deras fostraruppgift. Du kan kontakta socialarbetet för barnfamiljer när du behöver hjälp eller rådgivning i att klara vardagen, när det gäller boende eller ekonomi eller barnets utveckling och välmående och i situationer där det förekommer närstående- eller familjevåld.

Kontaktperson

 • Ledande socialarbetare Eija Leino, 044 797 8543, förnamn.efternamn@heinola.fi
  Språk: finska, svenska, engelska

Mödra- och barnrådgivning

Målsättningen med vården under graviditeten samt under och efter förlossningen är att mamman, barnet och hela familjen ska må bra. På rådgivningen får föräldrarna stöd i den stora förändringen när ett barn föds till familjen. Familjen får stöd i utveckling och växelverkan.

Kontaktperson

 • Familjerådgivningsförman Sari Pärssinen, 044 769 2984, förnamn.efternamn@heinola.fi
  Språk: finska, svenska, engelska

Skol- och studerandehälsovård

Kontaktperson

 • Familjerådgivningsförman Sari Pärssinen, 044 769 2984, förnamn.efternamn@heinola.fi
  Språk: finska, svenska, engelska

Skolkuratorer

Skolkuratorn är en socialarbetare som arbetar i skolan. Skolkuratorns arbete går ut på att främja välmående hos både enskilda elever och hela skolsamfundet.

Kontaktperson

 • Ansvarig kurator, Sanna Pälsi, 050 350 3103, förnamn.efternamn@heinola.fi
  Språk: finska, engelska

Psykiatrisk sjukskötare

Den psykiatriska sjukskötaren arbetar med alla barn i skolåldern. Med henne kan man prata konfidentiellt om skolan, relationer, familjen och annat som kan kännas jobbigt.

Kontaktuppgifter

 • Psykiatrisk sjukskötare, Jaana Valtonen, 044 769 4396 (anträffas bäst må-fre kl. 8-9), förnamn.efternamn@heinola.fi
 • Språk: finska, engelska

Skol- och studiepsykolog

Skol- och studiepsykologen handleder, ger råd och stöder elever och studerande i frågor som gäller välmående, studier och aktuell livssituation. Psykologen kan kontaktas bl.a. om man har svårigheter med studier och inlärning eller om man funderar över människorelationer eller framtidsplaner eller om man drabbas av en kris i livet.

Kontaktuppgifter:

 • Skolpsykolog, Jenni Parikka, 050 595 0305, förnamn.efternamn@heinola.fi
  Språk: finska, engelska

Rådgivning och servicehandledning för äldre

I rådgivningen och servicehandledningen för äldre får du information om bl.a. verksamhet för äldre i Heinola, service som stöder hemmaboende arrangerad av Heinola stad och andra, hemvård, närståendevård, familjevård, boendetjänster och socialförmåner.

Vid behov utreder rådgivningen den äldres servicebehov, gör upp en individuell serviceplan och hänvisar till de rätta tjänsterna.

Äldre och deras anhöriga kan ringa eller komma på besök utan tidsbeställning.
Servicepunkten för äldre betjänar på vardagar kl. 9-13.

Kontaktuppgifter:

 • Torikatu 13 G, 2 vån.,18100 Heinola, Tfn 044 769 4242
  Språk: finska, engelska