Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
21.09.2020

Sinitaival kutsuu uudisasukkaita rakentamaan

Sinitaival kallio ja järvi

Omakotirakentamiseen varattu Sinitaipaleen kaava-alue Heinolassa valmistuu myyntiin ensimmäisen vaiheen osalta vuoden 2020 loppuun mennessä. Parhaillaan alueelle tehdään katuverkostoa, ja tonteille tuodaan vesi- ja viemäriliittymiä sekä sähköä. Kunnallistekniikan urakka valmistuu vuoden lopulla, mutta viimeistelyjä tehdään vielä ensi vuonnakin. Rantatontit on merkitty maastoon puurimoilla, mutta tontteja ei ole lohkottu.

Tonttien varaus ja myynti käynnistyy

Tämän vuoden lopulla Sinitaipaleelta tulee myyntiin huutokaupalla kahdeksan omarantaista tonttia Kalliorannan ja Mäkirannan alueilla. Tonttien pohjahinnat vaihtelevat 115 000 eurosta 170 000 euroon ja niillä on rakennusoikeutta 220–300 m2.

Varauksen perusteella myytävät tai vuokrattavat tontit sijaitsevat rannan läheisyydessä niin ikään Kalliorannan ja Mäkirannan alueilla, tonttien hinnat ovat 15 000–32 000 euroa paikasta riippuen. Rakennusoikeutta on tonteissa pääsääntöisesti 300 m2. Tonttikauppojen tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen voi hakea rakennuslupaa, ja rakentamaan pääsee ensi vuoden kesällä.

Sinitaipaleen uuden kaava-alueen kakkos- ja kolmosvaihe on tarkoitus toteuttaa vuosina 2021 ja 2022. Koko kaava-alueen valmistuttua alueelle on tullut tarjolle lähes 100 omakotirakentamiseen soveltuvaa tonttia, joista omarantaisia on 11 kappaletta.

Tonttien esittely opastuksella viikoilla 39 ja 40

Heinolan kaupunki järjestää viikoilla 39 ja 40 opastettuja retkiä Sinitaipaleen uudelle alueelle.
Viikkolla 39 esittelyt järjestetään perjantaina  25.9. klo 17 ja lauantaina 26.9. klo 11.
Viikkolla 40 esittelyajat ovat perjantaina 2.10. klo 17 ja lauantaina 3.10. klo 11.

Opastuksen kokoontumispaikka Ruukintien päässä. Hakuun osoitteeksi Ruukintie 41 (viimeinen omakotitalo vasemmalla, jonka kohdalla kääntöpaikka ennen työmaa-aluetta). Kääntöpaikalla on tilaa muutamalle autolle, loput voi pysäköidä kadun varteen.

Esittelyreitti kulkee kapeita polkuja pitkin. Jalkaan tulee varata kumisaappaat tai vaelluskengät.

Tonttikartta

Tonttien hinnoittelu

Uusi koulu ja päiväkoti

Sinilähteelle valmistuu tämän vuoden lopulla myös uusi alakoulu ja päiväkoti, jotka ovat vain noin kilometrin etäisyydellä uudesta asuinalueesta. Kaupan palveluihin Sinitaipaleen alueelta on matkaa reilut kaksi kilometriä ja Heinolan keskustaan viisi kilometriä.

Asutukseltaan Sinilähde on yksi Heinolan suurimpia. Se on hyvien kulkuyhteyksien päässä E75-moottoritien Heinolan eteläisen liittymän tuntumassa. Alueella on runsaasti karjalaisten rakentamia rintamamiestaloja sekä 1980–90-luvuilla rakennettuja omakoti- ja rivitaloja.

Ainutlaatuiset luonto-olosuhteet

Sinilähde on luonto-olosuhteiltaan ainutlaatuinen. Se sijoittuu Ilvesharjun ja Kymijoen vesistöön kuuluvan Ruotsalaisen väliselle maa-alueelle, jossa kasvillisuus on runsasta. Maisemallisesti arvokkaimpia osia ovat harjut, saarten ja luotojen, niemien ja lahtien sekä rantametsien muodostamat maisemakokonaisuudet.

Pinnanmuodot ovat vaihtelevia ja korkeuserot suuria. Aivan Ruotsalaisen tuntumassa kalliorinteet nousevat 30 metriä järven pinnan yläpuolelle, toisaalta rannan tuntumassa maan pinta on lähes järven pinnan tasolla. Maaperä vaihtelee kallioista savi- ja hietavyöhykkeisiin, jossa on paikoin puroiksi puhkeavia lähteitä.

Hyvät retkeily- ja veneilymahdollisuudet

Sinilähteellä on erinomaiset mahdollisuudet harrastaa luontoliikuntaa, sillä perinteinen Heinolasta Vierumäelle johtava Ilvesreitti sivuaa Sinilähteen itäreunaa. Ruotsalaisen rantaa halkoo useita retkeilypolkuja ja alueella on venevalkamia sekä luonnon muovaamia uimarantoja.

Sinilähteen alueella liikkuu peuroja, kettuja ja jäniksiä ja on alueella tavattu myös liito-oravia. Nynäsinlahti ja Kausanselkä tarjoavat myös hyvät mahdollisuudet virkistyskalastukseen ja veneilyyn. Kymijoen vesistöä pitkin voi retkeillä Kalkkisten kanavan kautta Lahteen, Jyväskylään ja Keiteleelle. Alavirralla on nyt mahdollisuus veneillä uudistetun Kimolan kanavan kautta Kouvolaan.

Lisätiedot:
Kiinteistösihteeri Tiina Lehtinen
Puhelin 044 797 6947
tiina.lehtinen(a)heinola.fi

Lisätiedot rakentamisasioista:
rakennusvalvonta(a)heinola.fi

Kategoria: