Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
30.04.2020

Sinitaipaleen katurakentaminen alkanut, louhinta aiheuttaa maan värähtelyä

Sinitaival katutyö

Sinitaipaleen uuden asuinalueen katujen ja vesihuollon rakennusurakka on alkanut. Tänä vuonna toteutetaan oheiseen karttaan vihreällä merkityt katuosuudet: Vuoksentieltä alueelle johtava Sinitaival-katu sekä tonttikadut Kallioranta, Mäkiranta ja Sääksenkynsi. Urakoitsijana toimii tarjouskilpailun voittanut Vesihaka Oy (työmaan yhteystieto alla).

Työ on aloitettu Sinitaival-kadun varrelle tehtävästä kevyen liikenteen väylästä. Paikoin on suoritettava kallion louhintaa. Ennen räjäytystöitä työmaan henkilöstö varmistaa paikan päällä, ettei vaara-alueella ole kulkijoita, ja muodostaa alueen ympäri vartiopiirin. Ennen räjäytystä ja sen jälkeen annetaan sireenillä merkkiäänet. Räjäytyskohta peitetään räjäytyssuojamatolla, joka estää irtokivien sinkoilun.

Räjäytyksistä aiheutuu jonkin verran maaperän värähtelyä. Värähtelyn pysymistä sallituissa raja-arvoissa seurataan mittarein.

Katurakentaminen jaksottuu kolmelle vuodelle

Uutta aluetta koskeva katusuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 18.2.2020. Alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen ajoitetaan kolmeen vaiheeseen vuosille 2020-22. Heinolan valtuusto hyväksyi alueen toteutuksen talousarviokäsittelyn yhteydessä marraskuussa 2019.

Rantayhteydet ja polkuverkosto on huomioitu alueen suunnittelussa

Alueen tulevaan kokonaisuuteen voit tutustua hyväksytyn asemakaavan ja havainnekuvan avulla. Alueelle tulee yhteensä 11 omarantaista pientalotonttia. Pääosa rannasta jää kuitenkin yleiseen virkistyskäyttöön. Ruukinpohjaan jää uimapaikka, osuus vapaata rantaa sekä venevalkama. Pisimmät vapaan rannan ulkoilureitit jäävät alueen eteläosaan sekä pohjoisosaan Hevossaarentien penkereelle saakka. Polkureitit myös yhdistyvät toisiinsa uuden asuinalueen sisällä sekä nykyisen asuinalueen katuihin liittyen. Nykyisiä polkuja pyritään pitämään kulkukelpoisina myös rakennustyön aikana, tai tietyissä paikoissa kunnostamaan polkuja uusille sijainneille.

Lisätiedot:

Vesihaka Oy

työkohteen päivystyspuhelinnumero 041 7303 671

Rakennuspäällikkö Ari Matteinen

puh. 0500 497 7251

etunimi.sukunimi (at) heinola.fi

 

Kaavoitusarkkitehti Irene Översti

puh. 044 769 4174

etunimi.sukunimi (at) heinola.fi

 

Kategoria: Tekninen toimi Kadut ja liikenne