Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
16.01.2020

Sinitaipaleen kaava-alueen katusuunnitelma valmistuu, rakentaminen alkaa puuston kaadolla

Sinitaipaleen rakennusvaiheet

Paljon keskustelua herättäneen Sinitaipaleen kaava-alueen katurakentaminen voidaan aloittaa asemakaavan pohjalta.

Sinitaipaleen eteläisen kaava-alueen katusuunnitelmaehdotus on valmistunut ja tulee nähtäville lähipäivinä. Hämeen ELY-keskus on pyynnöstä vahvistanut Heinolan kaupungille, että ajantasainen ja lainvoimainen kaava on perustunut riittäviin selvityksiin ja katujen rakentaminen voidaan aloittaa.

Lintujen pesintärauhan varjelemiseksi puiden kaataminen katualueilta ja hulevesireiteiltä pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Paras ajankohta kaatamiselle lintujen pesinnän kannalta on loka-helmikuun väli.

Katuja ja vesihuoltoa rakennetaan kolmen vuoden aikana

Katujen rakentaminen kaava-alueelle on jaettu kolmeen vaiheeseen, joiden toteuttamiseen Heinolan valtuusto on marraskuussa 2019 hyväksynyt taloussuunnitelmassa määrärahat vuosille 2020-22. 

Nyt valmistuvan katusuunnitelman pohjalta pyydetään urakkatarjoukset, ja tavoitteena on, että katujen rakentaminen pääsisi alkamaan kesäkaudella 2020. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan muun muassa alueen kokoojakatu Sinitaival. Myös kakkos- ja kolmosvaiheen katusuunnitelmat laitetaan nähtäville jo nyt.

Teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen toteaa, että valtuusto on ollut yksimielisesti kaavan suunnitelman ja toteutuksen takana.  Luonnonsuojelu- ja oikeusviranomaiset ovat vahvistaneet, että luontoselvitysten kanssa on menetelty säännösten mukaisesti. 

- Rakennettavien katualueiden rajat vahvistuivat voimaan tulleen asemakaavan myötä.  Myös katualueiden suunnittelua ohjaava katujen perusluonne tulee asemakaavasta, Kuivalainen toteaa.

 

Liito-oravien esiintymistä tarkkaillaan edelleen

Katujen rakentaminen voi siis alkaa, mutta tonttien osalta liito-oran esiintymistä on tarpeen tarkkailla. 

ELY-keskuksen vahvistaman tulkinnan mukaan liito-oravan mahdollinen esiintyminen tonteiksi kaavoitetuilla alueilla voi estää yksittäisen tontin rakentamisen, jos liito-oravan esiintyminen alueella ajan kuluessa muuttuu. Liito-oravan esiintymistä alueella tulee tarkkailla ja kaava pitää ajantasaisena.

Harri Kuivalainen sanoo, että jos jollain tontille sattuisi liito-oravahavaintoja, niin kaupunki ei myy kyseistä tonttia ollenkaan.

- Jos taas liito-oravia ilmaantuu myynnin jälkeen, niin kaupunki ei lähde vaatimaan rakentamisvelvoitteen täyttämistä, vaan silloin pyritään rakentamisen lisäaikaan tai johonkin muuhun ratkaisuun, Kuivalainen pohtii.

 

Lisätiedot:
Rakennuspäällikkö Ari Matteinen
puh. 0500 497 251
etunimi.sukunimi(at)heinola.fi

Teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen
puh. 044 797 6907
etunimi.sukunimi(at)heinola.fi

Kategoria: Maankäyttö Kadut ja liikenne