Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
03.05.2018

Sinimyllyn koulupäätökselle on perusteet

Itä-Hämeessa 4.5.2018 julkaistu vastine Heinolan kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän ja Heikki Niinimäen mielipidekirjoituksiin. Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy:n korkeimmalle hallinto-oikeudelle tekemän vastaselityksen voit lukea tästä.


Sinimyllyn koulupäätökselle on perusteet

Heinolan kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä sekä Heikki Niinimäki ovat mielipidekirjoituksissaan Itä-Häme-lehdessä (28.4. ”Miksi koulujen rakentaminen meni kaaokseen?” ja 10.4. ”Koulupäätös vastustaa järkeä”) esittäneet väitteen, että Heinolan kaupungin helsinkiläiseltä asianajotoimistolta tilaama vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Sinilähteen koulun sijoituspaikkaa koskevan valituksensa tueksi olisi sisältänyt osittain totuuden vastaisia tietoja.

Jotta kyseistä vakavaa syytöstä voidaan avoimesti arvioida, on Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy:n tekemä vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle julkaistu kaupungin verkkosivujen ajankohtaisosiossa. Se ei sisällä lehtikirjoituksissa totuudenvastaisiksi esitettyjä väitteitä.

Myllyojan koulun tilalle on päätetty rakentaa uusi koulu Sinilähteen alueelle Aholantien tontille, johon kirjoittajat viittaavat oravatontilla. Uuden koulun sijaintia selvitettiin vuosina 2014 ja 2015 sivistystoimen palveluverkkoselvityksellä, jonka pohjalta valtuusto päätti kokouksessaan 15.6.2015, että Aholantien tontille rakennetaan uusi koulu.

Uuden koulun sijainnissa on huomioitu Myllyojan ja Sinilähteen alueen muuttunut taajamarakenne ja asutuksen keskittyminen tulevaisuudessa. Heinolan maalaiskunnan aikana Myllyojan koulun sijainti oli keskeinen, mutta vuosien saatossa tilanne on muuttunut.

Aholantien tontti sijaitsee keskeisellä ja liikenteellisesti erinomaisella paikalla. Tontin valintaa tukevat myös sosiaaliset syyt, koska kyseiselle koulutontille voidaan sijoittaa päiväkoti, ja koulurakennus toimii koulupäivien jälkeen lasten musiikki- ja liikuntaharrastustilana. Lisäksi tontti oli jo kaavoitettu opetustoimintaa palvelevaan käyttöön, jolloin kaupungin ei tarvinnut ryhtyä hintavaan ja aikaa vievään kaavoitusmenettelyyn. Liito-oravien elinolot alueella on selvitysten mukaan pystytty varmistamaan rakennuspaikkaa ja rakennusten sijoittamista sille koskevin erityisehdoin.

Vaihtoehtoisten sijoituspaikkojen tarkastelussa ei ole löytynyt Aholantien tontille sellaista vaihtoehtoa, jossa pystyttäisiin huomioimaan liikenneyhteyksiin, pienten koululaisten koulumatkojen turvallisuuteen, kiinteistön maaperäolosuhteisiin ja riittävään kokoon, kaupungin yhdyskuntakehitykseen, kaavoitukseen sekä mahdollisiin liito-oravaesiintymiin liittyvät tekijät siten, että rakennushanke voitaisiin toteuttaa koululaisten tämänhetkistä väliaikaistilannetta helpottamaan mahdollisimman pikaisesti.

Sinikka Malin
Heinolan va kaupunginjohtaja

Tapio Pesonen
Heinolan teknisen toimen johtaja

Ilpo Hyytiä
Heinolan kiinteistöpäällikkö

Kategoria: