Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Sähköisen asioinnin ohjeet (päivitetty 2/2020)

Vuoden 2020 alusta alkaen emme enää postita asiointipalvelun kautta tulleiden hakemusten päätöksiä ja liitteitä kotiin, vaan kaikki asiakirjat on talletettu asiointipalveluun luettavaksi ja (itse) tulostettavaksi. Leimatut lupakuvat tulostetaan asiakkaalle vain pyynnöstä ja maksua vastaan.

Rakennuslupaa toivotaan ensisijaisesti haettavan sähköisesti, mutta paperihakemuksia otetaan edelleen vastaan. Kaikki paperilla toimitetut rakennus- ja toimenpideluvat  julkaistaan kuitenkin sähköiseen palveluun, josta asiakas voi tarkastella ja tulostaa asiakirjoja, kunhan on luonut sinne itselleen tunnukset.

Lue ohje; Kirjautuminen asiointipalveluun ensimmäisen kerran

Heinolan kaupungin sähköisten palveluiden kirjautumisjärjestelmä vaihtui joulukuussa 2018. Jos et ole sen jälkeen kirjautunut palveluun (mutta sinulla on jo tunnukset),

Lue kirjautumisohje; kirjautuminen muutoksen jälkeen.

Hakemuksen asiointipalvelussa voi jättää kiinteistön omistaja, pääsuunnittelija/vastaava työnjohtaja tai muu omistajan valtuuttama henkilö. Jos hakijana on muu kuin omistaja, hakemuksen liitteeksi pitää lisätä valtakirja luvan hakemiseen (myös silloin kun omistajia on useampi). Jos hakijana on yritys tai taloyhtiö, liitteeksi tarvitaan myös kapparekisteriote (nimenkirjoitusoikeus).

Rakennuslupaehtojen mukaiset tarkastukset voidaan tehdä sähköisen palvelun kautta, joten vastuuhenkilöt  kannattaa hyväksyttää sähköisessä palvelussa jo hakemusvaiheessa.

Lue ohje; Oikeuksien antaminen toiselle/vastuuhenkilön kutsuminen hankkeeseen

Rakennusvalvonnassa otettiin vuoden 2018 alussa käyttöön sähköinen arkistointi, jonka myötä kaikki lupakuvat tallennetaan sähköiseen arkistoon. Sen vuoksi on tärkeätä, että sähköisesti jätetyt lupakuvat on talletettu oikeinpäin ja oikealla nimellä. Otamme vastaan vain ohjeen mukaisesti nimettyjä kuvia.

Lue ohje; Kuvien nimeäminen