Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
27.09.2019

Sadonkorjuujuhlan antia

Lapsiperhe

Kaupungin lapsiperheraati järjestettiin perhekeskuksen järjestämän Sadonkorjuujuhlan yhteydessä 18.9.2019. Raadin kyselyssä selvitettiin perheiden ajatuksia Heinolan lapsiperhepalveluista. Lapsiperheraadin kyselyyn vastasi 69 perhettä. Yli puolet vastanneista asui keskustan alueella, seuraavaksi eniten vastaajista asui Jyrängön alueella. Vastaajia oli myös Kirkonkylän, Lusin, Myllyojan ja Vierumäen alueilta.

Myös hyvinvointilautakunnan jäsenet osallistuivat Sadonkorjuujuhlaan. He jututtivat lapsia ja perheitä ja osallistuivat tapahtuman eri toimintapisteisiin yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Lautakunta aikoo olla mukana myös ensi vuoden Sadonkorjuujuhlassa.

Perheet arvioivat Heinolan lapsiperheiden palvelut kiitettävälle tasolle. Kaupungin palveluista lähes täydet pisteet saivat neuvola, päiväkoti, perhekeskus, kirjasto, uimahalli, jäähalli ja iltapäiväkerhot. Paljoa huonommaksi eivät jääneet koulu, tapahtumatuotanto, nuorisotilatoiminta, liikuntakentät ja puistot, koulujen kerhot ja museo.  Heikoiten arvioinnista pisteytettiin terveyskeskuspalvelut, mutta palveluihin oltiin kuitenkin tyytyväisiä.

Lapsiperheet toivovat saavansa neuvontaa ja apua lasten koulunkäynnin tukemiseen, lasten kasvatukseen ja mediakasvatukseen.  Perheet toivoivat saavansa paremmin tietoa lapsiperheiden palveluista sekä koulujen kerhotoiminnasta. Leikkipuistojen aitauksiin toivottiin parannuksia sekä leikkivälineisiin uudistuksia. Lasten liikenne- tai monitoimipuistoa toivottiin kaupunkiin. Perhekeskustoimintaa kehuttiin. Yhdistyksiä toivottiin otettavan mukaan lasten iltapäivätoiminnan vetämiseen. Koulurakennuksien rakentamiseen toivottiin ripeyttä.

Kaupungin palveluista lapsiperheet saavat tietoa parhaiten somen välityksellä.  Myös kaupungin nettisivuja seurattaan. Tietoa saadaan myös kaupungin palvelupisteistä. Viisi vastanneista kertoi saavansa palveluista tietoa sanomalehdestä.

Kiitokset Sadonkorjuujuhlan järjestäjille hienosta kohtaamistilaisuudesta.

Hyvinvoinnin johtoryhmä

Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Kimmo Huvinen

Kategoria: