Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Tokeenlahti. Kuva: Heinolan kaupunki.
 • Ranta-alueiden kaavoitus. Kuva: Heinolan kaupunki.
 • Ranta-alueiden kaavoitus, Ruotsalainen. Kuva: Heinolan kaupunki.

  Ranta-alueiden kaavoitus

  Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ranta-alueiden maankäyttö poikkeaa monin tavoin muusta haja-asutusalueen maankäytöstä. Rantoja koskevat erityissäännökset tulivat rakennuslakiin 1960-luvun lopulla.

  Pääsääntönä on, että ranta-alueilla vallitsee nk. suunnittelutarve. Tämän vuoksi vesistön rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos tällaista kaavaa ei ole, rakentamiseen tarvitaan poikkeamispäätös.

  Rantojen suunnittelun tavoitteet

  Kaavoituksen tavoitteena on suunnitella rantojen maankäyttöä siten, että siinä otetaan rakentamisen lisäksi huomioon myös luonnon- ja maisemansuojelu, rantojen virkistyskäyttö sekä maanomistajien tasapuolinen kohtelu.

  Kaavat selkeyttävät rantarakentamisen lupakäsittelyä.

  Rantojen suunnittelu eri kaavatasoilla

  Maakuntakaavassa ja yleispiirteisessä yleiskaavassa rantoja käsitellään suurten kokonaisuuksien, strategisten tavoitteiden ja merkittävimpien suojelutavoitteiden kannalta.

  Varsinaisesti rantojen suunnitteluun tähtäävät rantaosayleiskaavat laaditaan yleensä siten, että niiden perusteella voidaan suoraan myöntää rakennuslupa rannalle rakentamiseen.

  Yksityiskohtaisemmin rantoja voidaan suunnitella laatimalla ranta-asemakaava (vastaa entisen rakennuslain mukaista rantakaavaa).

  Ranta-asemakaavat laaditaan maanomistajien toimesta ja kustannuksella, mutta kunta huolehtii prosessin viranomaistoiminnasta ja päätöskäsittelyistä.