Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Rakentamisen maksut ja taksat

Heinolan lupa- ja valvontalautakunta on 21.11.2018 § 86 tehnyt päätöksen rakennusvalvonnan uusista maksuista, jotka näet alla. Maksut tulevat voimaan 1.1.2019 ja koskevat 1.1.2019 ja sen jälkeen jätettyjä lupahakemuksia.

Heinolassa on tällä hetkellä voimassa 29.6.2016 ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymät maksut rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä ja muista tehtävistä suoritettavat maksut.

Uudet maksut tulivat voimaan 1.8.2016 ja koskevat sen jälkeen saapuneita hakemuksia. Lisäksi 1.8.2016 tuli voimaan myös erillinen rakennusvalvonnan palvelutaksa (taksat alla liitetiedostoina).

Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja tai luvan hakija on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaisille kuuluvista tehtävistä MRL 145 §:n ja muiden lakien nojalla Heinolan kaupungille tämän taksan mukaan määräytyvän maksun. Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu.

Rakennustarkastajat tekevät taksan mukaisen hinnoittelun rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Rakennuslupa sisältää rakennuslupavalmistelun sekä rakennusvalvonnan työnaikaset katselmukset sekä neuvonnan.

Kaupungin rakennustaksat ja -maksut

Mittaustaksa 1.1.2017 alkaen

Rakennusvalvontataksa 1.1.2019 lukien

Rakennusvalvontataksa 1.8.2016 lukien

Rakennusvalvonnan palvelutaksa 1.8.2016 lukien

Maa-ainestaksa 1.7.2016 alkaen

Maa-ainestaksa 2015 alkaen

Maa-ainestaksa (2006 alkaen)

Kunnallisteknisten lupa-asioiden hinnasto 1.1.2017 alkaen

Muut maksut

Rakennuttajan on hyvä huomioida myös seuraavat maksut:

  • kiinteistöinsinöörin toimenpiteet
  • paikanmerkintä 
  • sijaintikatselmus 
  • tonttirasitteiden perustaminen 
  • rakennusrasitteet
  • verkostojen liittymismaksut (sähkö-, kaukolämpö- ja LV-verkosto) 
  • verkostojen käyttömaksut 
  • kiinteistövero