Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute

Rakennusvalvonta

AJANKOHTAISTA:

23.5.2017 otamme käyttöön uuden asiakaspalvelunumeron 03 849 3570, jota toivomme ensisijaisesti käytettävän.

----------------------------------------------------------------------

Rakennustoimintaa Heinolassa valvovat ympäristö- ja rakennuslautakunta ja sen alaisena rakennusvalvontayksikkö.

Valvonnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla säilytetään ja rakennetaan hyvää kaupunkikuvaa, edistetään viihtyisää asumista sekä turvallista ja terveellistä ympäristöä.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat neuvonta ja ohjaus lupa-asioissa sekä lupamenettelyt (rakennusluvat, maisematyöluvat, poikkeamisluvat).

Rakennusvalvonnan vastuulla ovat myös rakennustarkastukset, joihin kuuluvat

  • erikoissuunnitelmat (rakenne-,vesi- ja viemäri-,  ilmanvaihto- ym.) 
  • työmaatarkastukset
  • julkisivujen ja ympäristön kunnon ja siisteyden(esim. kevätkatselmukset) valvonta
  • valitusten ja ilmoitusten perusteella tapahtuva valvonta (ohje ilmiannon tekemiseen tästä).