Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Rakennusvalvonta

Ajankohtaista:

Poikkeusolojen vuoksi myös rakennusvalvonnan asioinnissa pyydetään suosimaan sähköisiä kanavia. Asiakkaita pyydetään hoitamaan asiansa ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta, puhelimella tai sähköpostissa ja välttämään henkilökohtaista asiointia.

Poikkeusolot vaikuttavat myös rakennustarkastajien suorittamiin katselmuksiin. Teemme vain välttämättömimmät katselmukset, kiireettömät katselmukset siirretään myöhempään ajankohtaan tai ne hoitavat vastaavat työnjohtajat. Mikäli kuitenkin on tarpeen käydä katselmuksella paikan päällä, tarkastukselle saa osallistua vain välttämättömät henkilöt (vastaavat työnjohtajat).

Lisäohjeita asiasta saa rakennusvalvonnasta.

----------------------------------------------------------

Otimme käyttöön uutena palveluna nettiajanvarauksen. Jos sinulla on tarvetta tulla tapaamaan rakennustarkastajaa toimistolle, voit nyt varata haluamasi ajan tarkastajan kalenteriin kätevästi vaikka kotisohvalta! Voit varata ajan haluamallesi henkilölle (tarkastajilla ei ole aluejakoa), kalenteri näyttää varattavissa olevat vapaat ajat. Voit myös jättää henkilön valitsematta, jolloin ajanvaraus menee sille tarkastajalle jolla ao. aikana on kalenterissa vapaata.

Huom! Katselmusajat varataan edelleen sihteerien kautta puhelimitse!

-------------------------------------------------------

Rakennustoimintaa Heinolassa valvovat lupa- ja valvontalautakunta ja sen alaisena rakennusvalvontayksikkö.

Valvonnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla säilytetään ja rakennetaan hyvää kaupunkikuvaa, edistetään viihtyisää asumista sekä turvallista ja terveellistä ympäristöä.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat neuvonta ja ohjaus lupa-asioissa sekä lupamenettelyt (rakennusluvat, maisematyöluvat, poikkeamisluvat).

Rakennusvalvonnan vastuulla ovat myös rakennustarkastukset, joihin kuuluvat

  • erikoissuunnitelmat (rakenne-,vesi- ja viemäri-,  ilmanvaihto- ym.) 
  • työmaatarkastukset
  • julkisivujen ja ympäristön kunnon ja siisteyden(esim. kevätkatselmukset) valvonta
  • valitusten ja ilmoitusten perusteella tapahtuva valvonta (ohje ilmiannon tekemiseen tästä).

----------------------------------------------------------

TIEDOTE JA VELVOITTEET HALLIRAKENNUSTEN OMISTAJILLE
Tiedote mahdollisista turvallisuuspuutteista

1.4.2015 voimaan tullut laki maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutoksesta (301/2015) velvoittaa rakennuksen omistajan laatimaan käyttö- ja huolto-ohjeen siten, että se sisältää kantavuuden kannalta
keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta (MRL 117 i §).

Lain siirtymäajan mukaan rakennuksen omistajan tulee huolehtia, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitava viimeistään 1.4.2019, jos rakennuksen rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot. Lue koko tiedote tästä.