Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Rakennusvalvonta

Ajankohtaista:

Rakennustarkastajien vuosilomat kesällä 2020

Jotta saisimme kevään ruuhkaa purettua, olemme tänä vuonna keskittäneet vuosilomia pidettäväksi osittain päällekkäin.

20.-31.7.2020 (viikot 30-31)  molemmat rakennustarkastajat ovat lomalla. Asiakaspalvelu rakennusvalvontatoimistossa toimii kuitenkin myös tällä ajalla, joten esim. katselmusaikoja voi varata puhelimitse asiakaspalvelunumerostamme.

-----------------------------------------------------

Asioinnissa pyydetään edelleen suosimaan sähköisiä kanavia. Asiakkaita pyydetään hoitamaan asiansa ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta, puhelimella tai sähköpostissa ja välttämään henkilökohtaista asiointia.

----------------------------------------------------------

Otimme käyttöön uutena palveluna nettiajanvarauksen. Jos sinulla on tarvetta tulla tapaamaan rakennustarkastajaa toimistolle, voit nyt varata haluamasi ajan tarkastajan kalenteriin kätevästi vaikka kotisohvalta! Voit varata ajan haluamallesi henkilölle (tarkastajilla ei ole aluejakoa), kalenteri näyttää varattavissa olevat vapaat ajat. Voit myös jättää henkilön valitsematta, jolloin ajanvaraus menee sille tarkastajalle jolla ao. aikana on kalenterissa vapaata.

Huom! Katselmusajat varataan edelleen sihteerien kautta puhelimitse!

-------------------------------------------------------

Rakennustoimintaa Heinolassa valvovat lupa- ja valvontalautakunta ja sen alaisena rakennusvalvontayksikkö.

Valvonnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla säilytetään ja rakennetaan hyvää kaupunkikuvaa, edistetään viihtyisää asumista sekä turvallista ja terveellistä ympäristöä.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat neuvonta ja ohjaus lupa-asioissa sekä lupamenettelyt (rakennusluvat, maisematyöluvat, poikkeamisluvat).

Rakennusvalvonnan vastuulla ovat myös rakennustarkastukset, joihin kuuluvat

  • erikoissuunnitelmat (rakenne-,vesi- ja viemäri-,  ilmanvaihto- ym.) 
  • työmaatarkastukset
  • julkisivujen ja ympäristön kunnon ja siisteyden(esim. kevätkatselmukset) valvonta
  • valitusten ja ilmoitusten perusteella tapahtuva valvonta (ohje ilmiannon tekemiseen tästä).

----------------------------------------------------------

TIEDOTE JA VELVOITTEET HALLIRAKENNUSTEN OMISTAJILLE
Tiedote mahdollisista turvallisuuspuutteista

1.4.2015 voimaan tullut laki maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutoksesta (301/2015) velvoittaa rakennuksen omistajan laatimaan käyttö- ja huolto-ohjeen siten, että se sisältää kantavuuden kannalta
keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta (MRL 117 i §).

Lain siirtymäajan mukaan rakennuksen omistajan tulee huolehtia, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitava viimeistään 1.4.2019, jos rakennuksen rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot. Lue koko tiedote tästä.