Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Rakennusvalvonta

Ajankohtaista:

Heinolan lupa- ja valvontalautakunta on 13.3.2019 § 12 hyväksynyt rakennusjärjestyksen päivittämistä koskevan rakennusjärjestysehdotuksen asettamisen nähtäville 30 päivän ajaksi.

Lue ehdotus tästä.

Rakennusjärjestysluonnos on nähtävillä 19.3.2019-17.4.2019 myös Heinolan kaupungin asianhallintakeskuksessa osoitteessa Rauhankatu 3, 18100 Heinola.

--------------------------------------------------------

Rakennustoimintaa Heinolassa valvovat lupa- ja valvontalautakunta ja sen alaisena rakennusvalvontayksikkö.

Valvonnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla säilytetään ja rakennetaan hyvää kaupunkikuvaa, edistetään viihtyisää asumista sekä turvallista ja terveellistä ympäristöä.

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat neuvonta ja ohjaus lupa-asioissa sekä lupamenettelyt (rakennusluvat, maisematyöluvat, poikkeamisluvat).

Rakennusvalvonnan vastuulla ovat myös rakennustarkastukset, joihin kuuluvat

  • erikoissuunnitelmat (rakenne-,vesi- ja viemäri-,  ilmanvaihto- ym.) 
  • työmaatarkastukset
  • julkisivujen ja ympäristön kunnon ja siisteyden(esim. kevätkatselmukset) valvonta
  • valitusten ja ilmoitusten perusteella tapahtuva valvonta (ohje ilmiannon tekemiseen tästä).

----------------------------------------------------------

TIEDOTE JA VELVOITTEET HALLIRAKENNUSTEN OMISTAJILLE
Tiedote mahdollisista turvallisuuspuutteista

1.4.2015 voimaan tullut laki maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutoksesta (301/2015) velvoittaa rakennuksen omistajan laatimaan käyttö- ja huolto-ohjeen siten, että se sisältää kantavuuden kannalta
keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta (MRL 117 i §).

Lain siirtymäajan mukaan rakennuksen omistajan tulee huolehtia, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitava viimeistään 1.4.2019, jos rakennuksen rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot. Lue koko tiedote tästä.