Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Rakennustarkastukset

Rakennuslupapäätöksestä käy ilmi mistä toimenpiteistä ja katselmusten tai tarkastusten tilauksista rakennustyön suorittajan tulee huolehtia.

Tarkastustoimenpiteitä ovat

 • vastaavan työnjohtajan hyväksyttäminen
 • kvv-työnjohtajan hyväksyttäminen
 • IV-töiden vastaavan työnjohtajan hyväksyttäminen.

Katselmuksista ja tarkastuksista vastaavat eri tahot

Kiinteistö- ja mittausosasto (maanmittausinsinööri)

 • asemakaava- ja rakennuskaava-alueilla
 • rakennuspaikan merkitseminen ja sijaintikatselmus

Rakennusvalvonta

 • rakennuspaikan merkitseminen (haja-asutus- ja rantakaava-alueilla)
 • Pohja-, perustus-, rakenne-, ilmanvaihto-, savuhormi- ja loppukatselmus
 • Tarkastukset tilaa aina vastaava työnjohtaja

Vesilaitos (lvi-teknikko)

 • Vesi- ja viemärilaitteistojen tarkastukset

Energialaitos

 • Sähköasennustarkastus: omakoti- ja paritalokohteissa sähköurakoitsija tarkastaa itse omat asennuksensa
 • suuremmissa rakennuskohteissa vaaditaan kolmannen osapuolen varmennustarkastusta, asennustarkastuspöytäkirja toimitettava vaadittaessa rakennusvalvontaan.

Rakennetun alueen yleisvalvonta 

 • Rakennusten, pihojen ja ympäristön siisteys- ja rakennusturvallisuusvalvontaa suorittavat rakennustarkastajat.