Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Rakennuslupa-asiat

Rakennushankkeeseen ryhtyvän pitää huolehtia siitä, että rakentamisen suunnittelu ja toteutus tehdään rakentamista koskevien määräyksien, säännösten ja myönnettyjen rakennuslupien mukaisesti.

Rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa tarvitaan uudisrakentamisen ohella myös mittaviin peruskorjaushankkeisiin. Luvan myöntää kaupungin rakennusvalvonta, joka myös neuvoo ja avustaa lupa-asioissa.

Hakeminen

Rakennuslupaa toivotaan haettavan ensijaisesti sähköisesti. Sähköinen asiointi toimii toistaiseksi parhaiten seuraavilla internet-selaimilla: Chrome, Mozilla ja Explorer 10.

Katso ohje sähköisesti jätettyjen piirustusten nimeämiseen tästä.

Lupaa voi hakea myös paperisella hakemuslomakkeella. Täyttöohje löytyy liitteenä.

Lomakkeen täyttämistarve ja hakemuksen oheen liitettävien asiakirjojen laajuus vaihtelee hankkeen laadun ja merkittävyyden mukaan.

Rakentamisen luvat

Rakennuslupa

 • uudisrakennus
 • lisärakennus (laajennus)
 • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
 • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (asemakaavallista merkitystä)
 • muutokset, joilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen

Toimenpidelupa

 • julkisivumuutokset
 • pihamaanjärjestelyn olennainen muuttaminen (esim. koskee naapurin etua)
 • mainoslaitteet
 • talousrakennukset 10-20 m²
 • Kostean tilan lattiakaivon vaihtaminen (ohje)
 • maalämpökaivon poraaminen ja keruuputkiston rakentaminen (ohje).

Ilmoitus

 • kaupunkikuvaan tai ympäristöön vaikuttavat rakennelmat, laitteet yms. (esim. kevyet vajat 4-10 m², aidat, rakennusten purkamiset)
 • Maa-ainesten ottaminen (ks. maa-ainestaksat)
 • Kokoontumishuoneistojen hyväksyminen

Lupahakemuksen mukana on toimitettava tarpeelliset liitteet (lista tarvittavista liitteistä). Lomakkeet sijaitsevat täällä.

Rakennusrasitteet

Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten voidaan perustaa toista kiinteistöä rasittava pysyvä oikeus rakennuksen tai rakennelman käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen (rakennusrasite). 

Rasitehakemukset jätetään rakennusvalvontayksikköön.

Energiatodistus

Tietoa energiatodistuksesta löydät esimerkiksi täältä.