Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute

Rakennuslupa-asiat

Rakennushankkeeseen ryhtyvän pitää huolehtia siitä, että rakentamisen suunnittelu ja toteutus tehdään rakentamista koskevien määräyksien, säännösten ja myönnettyjen rakennuslupien mukaisesti.

Rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa tarvitaan uudisrakentamisen ohella myös mittaviin peruskorjaushankkeisiin. Luvan myöntää kaupungin rakennusvalvonta, joka myös neuvoo ja avustaa lupa-asioissa.

Hakeminen

Lupaa haetaan aina hakemuslomakkeella. Täyttöohje löytyy liitteenä.

Rakennuslupaa voi hakea paperilomakkeen lisäksi sähköisesti. Sähköinen asiointi toimii toistaiseksi parhaiten seuraavilla internet-selaimilla: Chrome, Mozilla ja Explorer 10.

Lomakkeen täyttämistarve ja hakemuksen oheen liitettävien asiakirjojen laajuus vaihtelee hankkeen laadun ja merkittävyyden mukaan.

Katso ohje sähköisesti jätettyjen piirustusten nimeämiseen tästä.

Rakentamisen luvat

Rakennuslupa

 • uudisrakennus
 • lisärakennus (laajennus)
 • uudestaan rakentamiseen verrattava muutos
 • käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen (asemakaavallista merkitystä)
 • muutokset, joilla on vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen ja turvallisuuteen

Toimenpidelupa

 • julkisivumuutokset
 • pihamaanjärjestelyn olennainen muuttaminen (esim. koskee naapurin etua)
 • mainoslaitteet
 • eristämättömät talousrakennukset 4-10 m²
 • Kostean tilan lattiakaivon vaihtaminen (ohje)
 • maalämpökaivon poraaminen ja keruuputkiston rakentaminen (ohje).

Ilmoitus

 • kaupunkikuvaan tai ympäristöön vaikuttavat rakennelmat, laitteet yms. (esim. kevyet vajat, aidat, rakennusten purkamiset)
 • Maa-ainesten ottaminen (ks. maa-ainestaksat)
 • Kokoontumishuoneistojen hyväksyminen

Lupahakemuksen mukana on toimitettava tarpeelliset liitteet (lista tarvittavista liitteistä). Lomakkeet sijaitsevat täällä.

Rakennusrasitteet

Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten voidaan perustaa toista kiinteistöä rasittava pysyvä oikeus rakennuksen tai rakennelman käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen (rakennusrasite). 

Rasitehakemukset jätetään rakennusvalvontayksikköön.

Energiatodistus

Tietoa energiatodistuksesta löydät esimerkiksi täältä.