Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi Heinolan kaupungissa on noudatettava kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä.

Rakennusjärjestyksessä esitetään rakentamiseen ja sen suunnitteluun liittyvät määräykset.

Määräykset koskevat esimerkiksi suunnitelmallista ja sopivaa rakentamista ja kulttuuri- ja luonnonarvojen huomiointia.

Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta sekä voimassaolevia asemakaavoja.

Laki, asetus, oikeusvaikutteinen  yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle (MRL 14 §).

Heinolan rakennusjärjestys

Heinolan kaupungin uusi rakennusjärjestys tuli voimaan 16.7.2019. Uudistus koskee 16.7.2019 ja myöhemmin tulleita lupahakemuksia.

Lue tästä uusi rakennusjärjestys.