Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Pysäköintiselvitys

Keskustan pysäköinnin kehittämisselvitys on valmistunut

Toimivilla liikenne- ja pysäköintiratkaisuilla voidaan merkittävästi tukea kaupunkikeskustojen täydennysrakentamista ja kestävää liikkumista. Nyt valmistunut selvitys hahmottelee kaupunkikehittämisen suuntaviivoja tulevan kaavoituksen ja liikennesuunnittelun pohjaksi. Yleinen pysäköinti toimii nyt pääosin tyydyttävästi, joten jatkossa painopiste on kiinteistökehittämisen alueella.

Työssä päivitettiin yleisten pysäköintipaikkojen ja kiinteistöjen ns. velvoiteautopaikkojen tiedot moderniksi ja jatkohyödynnettäväksi paikkatiedoksi. Yleisökyselyllä kartoitettiin käyttäjien näkemyksiä keskustan pysäköintiin ja liikenteeseen. Lisäksi selvitettiin muiden kaupunkien pysäköintimalleja ja tutkittiin tulevaisuuden ratkaisujen, kuten robotti- ja yhteiskäyttöautojen, vaikutusta parkkipaikkatarpeeseen. 

Työn keskeisiä johtopäätöksiä ovat mm.:

  • Järkevästi määritetyt yleisten paikkojen aikarajoitteet tukevat ydinkeskustan liikkeiden asiakasvirtaa.
  • Asemakaavoituksella tulee edelleen tukea kiinteistöjen yhteisiä ja joustavia ratkaisuja velvoitepaikkojen toteuttamiseksi. Näin voidaan osaltaan edistää täydennysrakentamista ja kiinteistöjen kehittämistä.
  • Kiinteistöjen autopaikkavaatimukselle suositellaan toistaiseksi kutakuinkin samaa tasoa kuin nyt. Autopaikkanormia voidaan merkittävästi väljentää vasta pitemmällä aikajänteellä, koska ainakin lähitulevaisuudessa auton omistaminen on Heinolan oloissa keskeistä myös keskustan asukkaille.

Selvityksessä ilmeni konkreettisia kehittämistarpeita ja -ehdotuksia. Osaan näistä tartutaan jo meneillään olevassa torin ja lähikatujen suunnittelussa, osaan myöhemmässä kaava- ja katusuunnittelussa.

Heinolan pysäköinnin kehittämistarpeet -loppuraportti

Lisätietoja:

Kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen

p. 044 797 6907, etunimi.sukunimi@heinola.fi