Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
30.12.2016

Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten nähtävillä pitäminen 2017

Kuntalain (410/2015) § 147 perusteella toimivaltaisen valtuuston toimikautta on jatkettu toukokuun 2017 loppuun asti. Samalla jatkuu valtuuston valitsemien toimielinten toimikausi. Heinolan kaupungin toimielinten toimikautensa alussa päättämiä päätösten nähtävänäoloaikoja noudatetaan edelleen toimikauden loppuun saakka:

Kaupunginvaltuuston ja valtuuston valitsemien toimielimien pöytäkirjat pidetään nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona. Mikäli kyseinen päivä on pyhäpäivä, on pöytäkirja nähtävillä ensimmäisenä varsinaisena arkipäivänä.

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päätöksentekoa seuraavan viikon keskiviikkona,pois sulkien sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden päätökset ja teknisentoimen viranhaltijapäätökset, jotka ovat nähtävänä päätöksentekoa seuraavan viikon maanantaina, kunkin viranhaltijan toimipaikassa ja Heinolan kaupungin asianhallintakeskuksessa Rauhankatu 3, 3. kerros klo 9-15.

Heinolan kaupungin henkilörekistereitä koskevat rekisteriselosteet ovat nähtävänä asianhallintakeskuksessa.

Kategoria: Ilmoitukset