Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Perhetyö

Perhetyö (SHL 18 §) on vanhemmuutta tukevaa suunnitelmallista työskentelyä perheen kanssa perheen arjessa erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa.

Perhetyö on tarkoitettu kaiken ikäisten lasten perheille, vauvaperheestä murrosikäisten nuorten perheisiin.

Perhetyö on tukea ja ohjausta perheen omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Perhetyö on maksutonta. 

Perhetyöntekijät

Perhetyössä työskentelee kahdeksan perhetyöntekijää. Perhetyöntekijät toimivat myös ammatillisina tukihenkilöinä, valvottujen tapaamisten valvojina sekä osallistuvat perhekeskuksen toimintaan. Perhetyöntekijät ovat mukana myös raskaudenaikaisilla tutustumiskäynneillä lastenneuvolan terveydenhoitajien kanssa.

Perhetyön sisältö

Perhetyöstä saa tukea:

  • vanhemmuuteen (itkuinen vauva, uniongelmat, epävarmuus, perheen roolit)
  • lasten kasvatukseen (rajat, pelisäännöt)
  • arjen sujumiseen (käytännön asiat, raha-asiat, kodinhoito)
  • vanhemman jaksamiseen (masennus, uupumus)
  • perheen vuorovaikutukseen
  • perhettä kohdanneeseen kriisiin (esim. avioero, sairastuminen, kuolema)

Tavoitteena yhdessä tekemällä, perheen omia voimavaroja vahvistamalla edistää perheen arjessa selviytymistä.

Työskentely perheessä sisältää:

  • keskustelua, ohjausta ja neuvontaa (lapsen kehitykseen liittyvät kysymykset, päivittäiset askareet ja rutiinit, perheen omien voimavarojen löytäminen, lähiverkostojen kartoittaminen)
  • tavanomaiseen elämään kuuluvien tehtävien hoitamista ja niissä avustamista (lastenhoito, kevyet kotityöt).

Työskentelyn pohjaksi tehdään aina perhetyön suunnitelma, johon kirjataan yhdessä perheen kanssa laaditut tavoitteet, käyntien määrä ja kesto. Suunnitelma tehdään yleensä kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Palvelua on mahdollista saada pääsääntöisesti arkisin klo 8-16, mutta myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Miten ja mistä voi hakea?

Perhe voi ottaa itse yhteyttä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden palvelutarpeen arviointiin p. 044 797 7098.

Perhetyöhön saa yhteyden myös eri verkostojen kautta, kuten neuvola, päivähoito, sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset jne.