Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Perhepäivähoitajat

Perhepäivähoitajat ovat pääsääntöisesti perhepäivähoitajakurssin tai perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneita henkilöitä.

Perhepäivähoitajille järjestetään työn ohessa säännöllisesti täydennyskoulutusta yhdessä Heinolan muun varhaiskasvatushenkilöstön kanssa.

Perhepäivähoitajien esimies on lähipäiväkodin johtaja, joka toimii myös perhepäivähoidon ohjaajana.

Toimintaa ohjaa sekä perhepäivähoitajan omalle ryhmälle tekemät toimintasuunnitelmat että alueelliset ja koko kaupungin yhteiset tavoitteet ja suunnitelmat

Perhepäivähoitajat työskentelevät yhteistyössä oman alueensa muiden perhepäivähoitajien ja päiväkodin kanssa. Yhteistyötä ylläpidetään myös lapsen oman varahoitopaikan kanssa.

Yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla hoidossaan 4 alle kouluikäistä lasta (omat lapset mukaan lukien) sekä yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen.

Perhepäivähoidossa olevat lapset ovat pääsääntöisesti 1-5 -vuotiaita.

 Perhepäivähoitajat huolehtivat itsenäisesti päivittäisestä ruoanvalmistuksesta sekä kodinhoitoon liittyvistä muista töistä.

Perhepäivähoitajilta edellytetään monipuolisen ruokalistan noudattamista.