Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Perhepäivähoitajat

Perhepäivähoitajat ovat pääsääntöisesti perhepäivähoitajakurssin tai perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaneita henkilöitä.

Perhepäivähoitajille järjestetään työn ohessa säännöllisesti täydennyskoulutusta yhdessä Heinolan muun varhaiskasvatushenkilöstön kanssa.

Perhepäivähoitajien esimies on lähipäiväkodin johtaja, joka toimii myös perhepäivähoidon ohjaajana.

Toimintaa ohjaavat sekä perhepäivähoitajan omalle ryhmälle tekemät toimintasuunnitelmat  että alueelliset toimintakalenterit perustana Heinolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma.  

Perhepäivähoitajat työskentelevät yhteistyössä lasten vanhempien,  oman alueensa muiden perhepäivähoitajien ja päiväkodin kanssa.  Varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja perhekuraattori ovat tarvittaessa  tukena perhepäivähoitajan varhaiskasvatustyössä samoin kuin päiväkodissakin. Yhteistyötä ylläpidetään myös lapsen oman varapäiväkotipaikan kanssa osallistumalla päiväkodin pihaleikkeihin, tapahtumiin ja juhliin.

Yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla hoidossaan 4 alle kouluikäistä lasta (omat lapset mukaan lukien) sekä yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koululainen.

Perhepäivähoidossa olevat lapset ovat pääsääntöisesti 1-5 -vuotiaita.

 Perhepäivähoitajat huolehtivat itsenäisesti päivittäisten aterioiden valmistamisesta sekä kodinhoitoon liittyvistä muista töistä.

Perhepäivähoitajilta edellytetään monipuolisen ruokalistan noudattamista.