Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Palvelusetelit

Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Se on kunnan myöntämä sitoumus maksaa palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus. Kunta päättää palvelusetelin käytöstä jokaisen palvelun osalta erikseen.

Heinolassa palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:

 • omaishoidon vapaan aikaisen hoidon järjestämisessä (yli 65-vuotiaat hoidettavat)
 • palveluasumisessa
 • tehostetussa palveluasumisessa
 • säännöllisessä ja tilapäisessä kotihoidossa
 • vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun järjestelyissä
 • vammaisten asumisessa
 • kuntouttavassa työtoiminnassa
 • lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluissa.

Palveluntuottajia voi selata verkossa

Asiakkaalle voidaan myöntää palveluseteli, kun kunnan työntekijä on arvioinut palvelun tarpeen. Päätöksessä määritellään, mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa.

Kun asiakas on saanut palvelusetelipäätöksen, hän valitsee itse palveluntuottajan. Palveluja voi hankkia palveluntuottajalta, jonka kunta on hyväksynyt palvelusetelituottajaksi. Palveluntuottajien tietoja löytyy

Sopimuksen laadinta ja kustannukset

Asiakas ja palveluntuottaja sopivat tuotettavan palvelun yksityiskohdista kirjallisesti. Halutessaan asiakas voi myös vaihtaa palveluntuottajaa.

Asiakas maksaa itse palveluntuottajan veloittaman hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen, mikäli palvelussa on omavastuu. Kaikissa palveluissa omavastuuta ei ole lainkaan. Asiakas voi halutessaan ostaa palveluntuottajalta lisäpalveluja, jotka asiakas maksaa kokonaan itse.

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä ja palvelu on arvonlisäveroton.

 

Palveluntuottajaksi hakeutuminen

Palvelusetelin palveluntuottajaksi voi hakeutua jatkuvasti. Ennen palveluntuottajaksi hakeutumista tuottajan kannattaa tutustua huolella kyseisen palvelun palvelusetelin sääntökirjaan ja muihin ohjeisiin. Palveluntuottaja sitoutuu määriteltyihin palvelun kriteereihin ja ohjeisiin tullessaan valituksi palvelusetelituottajaksi.

Toimi näin:

 • Tutustu huolellisesti sääntökirjaan ja ohjeisiin
 • Ohjeita ja neuvoja saa Luona Oy:n ylläpitämästä Ikääntyneiden palveluneuvonnasta
 • Palauta täytetty hakemuslomake liitteineen Ikääntyneiden palveluneuvontaan. Hakemuksen voi palauttaa joko sähköisesti tai paperisena. Huomioi sähköisesti lähettäessä, että viestiin tulee liittää  hakemus ja jokainen liite omina tiedostoinaan. 
 • Hakemus liitteineen menee ensin Ikääntyneiden palveluneuvontaan tarkistettavaksi ja sitten kaupungille hyväksyttäväksi
 • Kaupunki lähettää palveluntuottajalle hyväksymispäätöksen
 • Vaana lähettää palveluntuottajalle linkin sähköiseen palvelusetelijärjestelmään, jonne palveluntuottaja päivittää palvelua koskevat tiedot
 • Samat tiedot toimitetaan myös Ikääntyneiden palveluneuvontaan.

Palveluntuottajien sääntökirjat, ohjeet ja hakemuslomakkeet

Omaishoidon vapaan aikainen hoito

Palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen

Kotihoidon palveluseteli

Vammaispalveluiden henkilökohtainen apu

Vammaisten asuminen

Kuntouttava työtoiminta

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut