Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Päihdetyön muodot

Päihdetyön asiakkaille tarjotaan ensisijaisesti avohuoltoa.

Avohuollon palvelut voivat pitää sisällään sairaanhoitajan keskustelutukea, päihdelääkärin vastaanottokäyntejä, sosiaalitukea, katkaisuhoitoa sekä kuntoutusta. Avohuollon palveluissa selvitetään myös toimeentuloon ja asumiseen liittyviä kysymyksiä päihdetyön näkökulmasta. 

Katkaisuhoito

Jos henkilö ei onnistu itsenäisesti lopettamaan päihteen käyttöä hän voi tarvita sen tueksi katkaisuhoitoa.

Katkaisuhoito tapahtuu terveyskeskuslääkärin arvion perusteella joko
- terveyskeskuksen avokatkaisuna tai
- osastokatkaisuna Heinolan terveyskeskuksen vuodeosastolla tai
- ulkopuolisessa katkaisuhoitoyksikössä. 

Jos koet tarvetta katkaista päihteiden käyttösi hakeudu terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Heinolan terveyskeskukseen, Torikatu 13, F-ovi.

Katkaisuhoidon jälkeisestä jatkohoidosta vastaa MIEPÄ-tiimin sairaanhoitaja yhteistyössä lääkärin kanssa.

Kuntouttava avohoito

Kuntouttavassa avohoidossa asiakas osallistuu ulkopuolisen tahon järjestämään hoitoon kotoaan käsin. Avohoitoa järjestetään päivä- ja iltamuotoisena

Kuntouttava  laitoshoito

Laitoshoidossa asiakas asuu kuntoutuksen ajan hoitoyksikössä. 

Hoitoaikojen pituudet ovat yksilöllisiä. Hoitoonohjaus tapahtuu mielenterveys- ja päihdetyön tiimin kautta.