Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Päihdetyön muodot

Päihdetyön asiakkaille tarjotaan ensisijaisesti avohuoltoa. Avohuollon palvelut voivat pitää sisällään sosiaalitukea, katkaisuhoitoa, ryhmä- ja perheterapiaa sekä kuntoutusta.

Avohuollon palveluissa selvitetään myös toimeentuloon ja asumiseen liittyviä kysymyksiä päihdetyön näkökulmasta. Avohuoltoa Heinolassa toteuttaa mielenterveys- ja päihdetyön tiimi.

Katkaisuhoito

Katkaisuhoito tapahtuu joko avokatkaisuna esim. terveyskeskuksessa alkoholiriippuvaisella noin 3-5 vrk ja vuodeosastolla tai katkaisuhoitoyksikössä noin 3-7 vrk, huume- ja lääkeriippuvaisella katkaisu kestää noin 1-10 viikkoa.

Hoitoonohjaus tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollon kautta ja jatkohoidosta vastaa päihdesairaanhoitaja.

Kuntouttava  laitoshoito

Laitoshoidossa asiakas asuu kuntoutuksen ajan hoitoyksikössä, kesto alkoholiriippuvaisella noin 2-4 viikkoa, huume- ja lääkeriippuvaisella noin 3-12 kuukautta.

Hoitoajat ovat yksilöllisiä. Hoitoonohjaus tapahtuu mielenterveys- ja päihdetyön tiimin kautta.