Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute

Päihdetyö

Päihdetyön avulla pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja.

Päihdetyön tavoitteena on myös edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Asiakkuuteen voivat hakeutua päihteisiin liittyvistä ongelmista kärsivät ja heidän läheisensä.

Päihdetyön asiakkuuteen pääsee omalääkärin lähetteellä tai itse varaamalla ajan päihdesairaanhoitajalle.

Asiakkaat ohjataan päihdesairaanhoitajalle. Asiakkaan kulkua päihdetyön palveluissa on kuvattu tässä kuvassa.

Heinolan kaupunki tuottaa omana palvelunaan päihdetyön peruspalvelut.

Avohuolto

Asiakkaille tarjotaan ensisijaisesti avohuoltoa. Avohuollon palvelut voivat pitää sisällään sosiaalitukea, katkaisuhoitoa, ryhmä- ja perheterapiaa sekä kuntoutusta.

Avohuollon palveluissa selvitetään myös toimeentuloon ja asumiseen liittyviä kysymyksiä päihdetyön näkökulmasta.  Avohuoltoa Heinolassa toteuttaa mielenterveys- ja päihdetyön tiimi.

Katkaisuhoito

Katkaisuhoito tapahtuu joko avokatkaisuna esim. terveyskeskuksessa alkoholiriippuvaisella noin 3-5 vrk ja vuodeosastolla tai katkaisuhoitoyksikössä noin 3-7 vrk, huume- ja lääkeriippuvaisella katkaisu kestää noin 1-10 viikkoa.

Hoitoonohjaus tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollon kautta ja jatkohoidosta vastaa päihdesairaanhoitaja.

Kuntouttava  laitoshoito

Laitoshoidossa asiakas asuu kuntoutuksen ajan hoitoyksikössä, kesto alkoholiriippuvaisella noin 2-4 viikkoa, huume- ja lääkeriippuvaisella noin 3-12 kuukautta.

Hoitoajat ovat yksilöllisiä. Hoitoonohjaus tapahtuu mielenterveys- ja päihdetyön tiimin kautta.