Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute

Osastohoito

Terveyskeskuksen vuodeosastoilla hoidetaan moniammatillisesti lääketieteellistä hoitoa tarvitsevia potilaita.

Henkilökunta työskentelee kuntouttavalla työotteella yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti vastuuhoitaja periaatteita noudattaen.

Potilasta tuetaan selviytymään päivittäisistä toiminnoista, sekä autetaan niissä toiminnoissa, joista hän ei selviydy itsenäisesti.

Keskeisenä ajatuksena on potilaan omien voimavarojen vahvistaminen kannustamalla ja tukemalla häntä omatoimisuuteen. Sitä kautta potilaalla on mahdollisuus kuntoutua ja päästä takaisin omaan kotiin mahdollisimman nopeasti.

Osasto 11B

  • Osastolla hoidetaan akuutteja perusterveydenhuollon potilaita sekä saattohoitopotilaita
  • lääkärinä toimii Doctagonin lääkäri
  • osastolla toimii kaksi tiimiä

Osastolla 11B toimii kaksi tiimiä joista toiseen on keskitetty palliatiivinen ja saattohoitopotilaiden hoito. Heidän omaisilla on vapaa vierailuaika ja yöksikin on mahdollista jäädä potilaan luo.

Osasto 11K

  • Osastolla hoidetaan aivoverenkiertohäiriö potilaat, kirurgiset jatkohoito kuntoutuspotilaat, geriatriset potilaat ja perusterveydenhuollon potilaat
  • lääkärinä toimii geriatri
  • osastolla toimii kaksi tiimiä

Vierailuaika ja henkilökohtaiset tavarat

Vierailuaika osastoilla on joka päivä klo 12 –19. Muista ajoista pyydetään sopimaan henkilökunnan kanssa. Osastot ovat savuttomia.

Terveyskeskus ei vastaa potilaan henkilökohtaisista tavaroista, arvoesineistä eikä rahoista.