Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Oppilaspaikan irtisanominen

Lukuvuoden alussa mahdollinen ilmoitus opintojen lopettamisesta on tehtävä kirjallisesti (esim. sähköposti) viimeistään opintoihin järjestäytymisen päivänä.

Kevätkautta koskeva ilmoitus on tehtävä kirjallisesti viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä.

Ilmoitukset rehtorille.

Jos ilmoitus tulee edellä mainittujen ajankohtien jälkeen, seuraavan lukukauden maksu lankeaa maksettavaksi.

Opintojen määräaikaiseen keskeyttämiseen tulee aina pyytää lupa rehtorilta kirjallisesti em. määräaikoja noudattaen.

Tunneilta poisjääminen ei ole hyväksyttävä oppilaspaikasta luopumisilmoitus.