Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä.

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja ja taitoja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille, 10-luokkalaisille, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksissa opiskeleville ja ammattikorkeakoululaisille.

Opintotukeen oikeutetut opiskelijat ovat oikeutettuja myös opiskeluterveydenhuoltoon (opintotukilaki 65/1994).

Asevelvollisten ennakkoterveystarkastukset

Asevelvollisten ennakkoterveystarkastuksista vastaavat opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat.

Terveydenhoitajat

Koulutuskeskus Salpaus

  • Terveydenhoitaja Teija Ahvenainen

Heinolan lukio, Suomen Urheiluopisto, Haaga-Helia AMK (Vierumäki)

  • Terveydenhoitaja Jenni Äijälä