Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden hyvinvointia edistämällä opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä.

Tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoja ja taitoja terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Opiskeluterveydenhuollon palvelut on tarkoitettu lukiolaisille, 10-luokkalaisille, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksissa opiskeleville ja ammattikorkeakoululaisille.

Opintotukeen oikeutetut opiskelijat ovat oikeutettuja myös opiskeluterveydenhuoltoon (opintotukilaki 65/1994).

Asevelvollisten ennakkoterveystarkastukset

Asevelvollisten ennakkoterveystarkastuksista vastaavat opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat.

Terveydenhoitajat

Koulutuskeskus Salpaus

  • Terveydenhoitaja Teija Ahvenainen

Heinolan lukio, Suomen Urheiluopisto, Haaga-Helia AMK (Vierumäki)

  • Terveydenhoitaja Mira Taskinen