Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute

Opinpaja

Opinpaja projektin tavoitteena on kehittää paikallinen toimintamalli vastaamaan nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuuseen käynnistämällä Koulutuskeskus Salpauksen Heinolan toimipisteeseen tutkintoja tukevaa työpajatoimintaa.

Tarkoituksena on edelleen kehittää verkostotyötä ja tiivistää yli organisaatiorajojen välistä yhteistyötä alueen nuorten väliinputoamisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Toiminnalla tehostetaan nuorten ohjautuvuutta tarkoituksenmukaiseen ja oikea-aikaiseen toimintaan.

Toiminnan tarkoitus on tukea oppilaitoksessa opiskelevien, keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden opiskelumotivaation kasvua ja ehkäistä riskiä keskeyttää opinnot.

Tavoitteena on myös luoda mahdollisuus suorittaa ammatillisia opintoja siten, että pajajaksolla hankittu osaaminen voitaisiin tunnistaa ja tunnustaa osaksi ammatillista tutkintoa.