Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
11.05.2020

Ohjeet turvalliseen koulunkäyntiin lähiopetukseen siirryttäessä

Kouluun palaamisella turvataan jokaisen oppilaan oikeus saada perusopetuslain mukaista perusopetusta. Koulujen avaaminen tukee myös oppilaan ja kouluyhteisön hyvinvointia. Kouluun palaamisessa huomioidaan kansalliset ohjeet tartuntariskin torjumiseen ja perusopetuksen turvalliseen järjestämiseen ja ohjeita tulee noudattaa.

Kouluun ei saa tulla sairaana

Oppilaan ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. 

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään

Koulussa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä, kuten esim. kevätjuhlia, kouluun tutustumisia, ryhmäytymispäiviä.

Muiden kuin oppilaiden sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei ole määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä haetaan koulussa tila-, opetus- ja toimintajärjestelyillä. Oppituntien opetusjärjestelyissä pidetään etäisyyttä oppilaiden kesken sekä aikuisten ja oppilaiden välillä.

Opetus

Kaikilla vuosiluokilla keskustellaan oppilaiden kanssa ikätaso huomioiden etäopetusjakson aikaisista kokemuksista sekä koulutyön uusista toimintatavoista, kuten suojautumisesta ja hygieniasta. Kouluissa kartoitetaan oppilaiden osaamisen tilanne, tehdään opetusryhmittäin tilannekuva oppimisen tuen ja oppilashuollon tarpeesta ja näin valmistaudutaan syyslukukauden alkuun.

Pienimuotoisia luokkaretkiä voidaan toteuttaa esimerkiksi lähiluontoon oman opetusryhmän kanssa turvaväli- ja hygieniaohjeita noudattaen.

Opetus toteutetaan normaalilla vuosiviikkotuntimäärällä. Lukujärjestykselliset muutokset ovat mahdollisia. Niistä tiedottaa kukin koulu erikseen.

Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän ajan.

Yläkoulussa ja valinnaisissa aineissa opetusryhmä voi vaihtua.

Kouluruokailu

Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa. Yhteisruokailua ei järjestetä  ruokasalissa, mutta ruokasalia voidaan kuitenkin käyttää porrastetusti. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.

Kouluruokailun toteuttaminen suunnitellaan kussakin koulussa yhdessä ruokapalvelujen kanssa noudattaen turvallisuusohjeita. Ruokailun toteutustapoja voi olla mm. ruokailu luokassa, take-away aterian nouto ruokalasta, eväsruokailu tai porrastettu ruokailu ruokalassa.

Koulukuljetus 14.5.-30.5.2020
Koulukuljetusjärjestelyt hoidetaan normaalien käytänteiden ja aikataulujen mukaisesti. Muutoksista ilmoitetaan erikseen.

Pääsinniemi-Paaso-Lusi-Kirkonkylä-Heinola: linja-autolla tilausajona normaalin vuoroliikenteen aikatauluilla. Kyydissä on vain oppilaita. Ajossa käytetään suurinta mahdollista linja-autoa ja täten saadaan väljyyttä oppilaiden välille. Linja-autoa puhdistetaan tehostetusti ajojen välillä.

Kirkonkylä-Heinola -paikallisliikenne

Kirkonkylässä ja Heinolan eteläpuolella ajaa LSL/ Lehtimäen Liikenne Oy normaalin vuoroliikenteen aikatauluilla

Linja-autoliitto on antanut jäsenyrityksilleen suosituksia autojen tehostetusta siivouksesta ja siihen soveltuvista aineista.

Taksit:

Kaikissa taksikuljetuksissa noudatetaan erityistä varovaisuutta ja autot lastataan mahdollisimman väljästi

Autoja siivotaan tehostetusti mahdollisuuksien mukaan jokaisen ajon jälkeen

Taksiliitto on antanut jäsenautoilijoilleen suosituksia autojen tehostetusta siivouksesta ja siihen soveltuvista aineista.

Lisätiedot:
Henkilöliikennesihteeri Eijaliisa Hakkarainen, eijaliisa.hakkarainen @ heinola.fi puh: 050-3233655

Oppilaan poissaolot

Oppilas voi olla poissa koulusta vain, jos huoltaja on anonut hänelle poissaololupaa lomakkeella ja opetuksen järjestäjä on myöntänyt luvan. Huoltajan pitää perustella syy, miksi oppilas on poissa koulusta ja luvan myöntäjä harkitsee, ovatko perustelut riittäviä.                

Poissaoloanomukset toimitetaan koululle hyvissä ajoin ennen poissaoloa.

Sairauspoissaolot ilmoitetaan kouluun normaalisti Wilman kautta.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estävät tartuntoja.

Sekä oppilaat että henkilöstö pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta.  Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

Siivous

Heinolan kouluissa tehostetaan kosketuspintojen siivousta koulupäivän aikana. Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.), taide- ja taitoaineiden välineiden käyttöä vältetään mahdollisuuksien mukaan.

Lukuvuoden päättyminen

Koulutyö päättyy lukuvuoden viimeisenä päivänä lauantaina 30.5.2020. Tartuntariskin välttämiseksi kouluissa ei voida järjestää normaaliajan mukaisia koulun kevätjuhlia.

Yksikkökohtainen tarkempi tiedotus ja yksikkökohtaiset täsmennykset tulevat kouluilta.

Lisätiedot: 

Pia Helander, koulutusjohtaja
Heinolan kaupunki
050 556 5934
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Pirjo Hepo-oja, hyvinvointijohtaja
Heinolan kaupunki
0500 717 310
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Kategoria: Opetus ja koulutus