Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Nuorten työpajatoiminta pähkinänkuoressa

Nuorten työpaja toiminnot ovat yhdistyneet aikuisten työpajatoiminnan kanssa 1.7.2019 alkaen. Työpajatoiminta kuuluu elinvoimatoimialan  työllisyyspalveluihin.

Nuorten työpajatoiminta on työvaltaista ja yhteisöllistä valmennusta, jolla tuetaan valmentautujan yksilöllistä kasvua, sosiaalista vahvistumista ja aktiivista osallisuutta sekä yleisiä työ- ja työelämätaitoja. Valmentamisen menetelminä voi olla työ-, yksilö ja ryhmävalmennus. Eri valmennusmenetelmiä yhdistellään valmentautujan tarpeita vastaavalla tavalla. Toimintaa voidaan muotoilla päivän pituuden, viikoittaisten toimintapäivien määrän ja toiminnan sisällön suhteen.

Nuorten työpaja työympäristönä mahdollistaa osaamisen, kokemuksen ja itsetuntemuksen lisääntymisen. Niiden myötä kouluttautuminen ja sijoittuminen avoimille työmarkkinoille tulevat realistisemmaksi mahdollisuudeksi.

Valmentautujan näkökulmasta työpajatoiminta tukee elämänhallinnan taitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista.

Työpajapedagokiikka tarkoittaa

  • joustavissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa
  • yksilön edellytysten mukaista,
  • tekemällä oppimista korostavaa,
  • yhteisöllistä ja suunnitelmallista valmennusta.

Opetusministeriön päätöksessä 17/600/2006 Nuorten työpajatoiminnan yleiset perusteet ja suositukset määritellään nuorten työpajatoiminnan tärkeimmäksi tavoitteeksi se, että se parantaa työpajatoimintaan osallistuvan nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun tai päästä avoimille työmarkkinoille.