Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Lapsi -ja nuorisoparlamentti valtuustosalissa
 • Kahvilla lasten kanssa
 • Nuva

  Nuorten osallisuus

  Nuorisovaltuusto toivoo jäseniä toimintaansa. Oletko kiinnostunut vaikuttamaan nuorten asioihin kaupungissamme.

  Tule tutustumaan toimintaan 24.9. klo 16.15 Spottiin (Lampikatu 8).

  Paikalla nuoriso-ohjaajat ja nykyiset jäsenet.

  Lapsi- ja nuorisoparlamentti pidetään tänä vuonna teamsissä perjantaina 20.11. klo 9-11. Linkki lähetetään oppilakuntien edustajille.

  Nuorten osallisuus koostuu oikeudesta saada tietoa itseä koskevista suunnitelmista, päätöksistä, ratkaisuista, toimenpiteistä ja niiden perusteluista sekä mahdollisuuksista ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa näihin asioihin. Vastavuoroisuus on olennaista: vaikuttaminen ei ole mahdollista, jos ei pääse mukaan asioiden käsittelyyn eikä saa niistä tietoa. Osallistuminen on toimintaa, jossa osallisuus usein konkretisoituu.

  Heinolan nuorisopalveluissa lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan ja olemaan osallisina mm. seuraavasti:

  1.      Talokokoukset nuorisotaloilla

  • laadittu nuorisotalolle yhteiset säännöt
  • hankinnat suunnitellaan talolle yhdessä nuorten kanssa
  • erilaisia tapahtumia ideoidaan nuorten kanssa
  • nuorilta on myös kysytty mielipide nuorisotila kysymyksessä

  2.      Nuorisovaltuusto

  Nuorisovaltuuston tärkein tehtävä on toimia Heinolan nuorten edunvalvojana. Heinolan nuorisovaltuusto on saanut puhe- ja läsnäolo-oikeudet kaupungin lautakuntiin sekä kaupunginvaltuustoon. Paikalla olosta tulee sopia erikseen puheenjohtajien kanssa. Lisäksi nuorisovaltuusto tekee eri toimielimille aloitteita ja kannanottoja.

  Nuorisovaltuusto on vakaumuksellisesti sekä puoluepoliittisesti sitoutumaton toimielin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nuorisovaltuustojen jäsenet eivät saa tuoda nuorisovaltuuston nimissä esiin esimerkiksi omaa puoluekantaansa. Näin ollen nuorille taataan parempi mahdollisuus vaikuttaa, koska heitä ei sido minkään puolueen näkemykset.

  Nuorisovaltuusto on hyvä mahdollisuus nuorelle opetella politiikkaa ja vastuunkantokykyä.

  Uusi nuorisovaltuusto on nimetty v. 2018 syksyllä. Jos olet yläkouluikäinen tai vanhempi nuori ja haluat mukaan vaikuttamaan ikäistesi asioihin, ota yhteyttä nuorisovaltuuston puheenjohtajaan tai ohjaajaan.

  Nuorisovaltuuston puheenjohtajana toimii Viivi Tuovinen ja ohjaajana koulun nuoriso-ohjaaja Minna Järvinen (Jenna Sinivaaran sijainen).

  3.      Nuorten blogi

  Nuorisopalvelut ylläpitävät nuorten blogia, jonka kautta on mahdollisuus nimimerkillä kertoa mielipiteensä nuoria koskevissa asioissa. Blogin toivotaan synnyttävän keskustelua nuoriin kohdistuvista toimenpiteistä Heinolassa.

  Nuorten blogin ulkoasu. Kuva: nuorisopalvelut

  4.      Lasten ja nuorten parlamentti

  Lasten ja nuorten parlamentti järjestetään kerran vuodessa, yleensä marraskuussa kaupungin valtuustosalissa. Parlamentti on yksi tapa kuulla Heinolan lapsia ja nuoria.

  Koulujen oppilaskuntien ja nuorisovaltuuston edustajat tuovat tilaisuudessa koulujensa terveiset ja kehittämisajatuksensa päättäjille tiedoksi. Tilaisuuteen kutsutaan kaupunginvaltuutetut sekä johtavat virkamiehet. Tilaisuudessa esitetyt aloitteet lähtevät kaupunginhallituksen kautta valmisteluun. Ensimmäisen kerran parlamentti järjestettiin vuonna 2009.