Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Nuorisopalvelut. Kuva: Heinolan kaupungin nuorisopalvelut.
 • Nuorisopalvelut

  YHDISTYSTEN VUOSIAVUSTUKSET OVAT HAETTAVANA 27.1.-8.3.2020

  Uuden nuorisolain mukaisesti  Heinolan nuorisopalveluiden tavoitteena on edistää nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä parantaa nuorten kasvu-ja elinoloja Heinolassa.

  Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä. Uusi nuorisolaki tukee nuorten toimintaa heidän omissa yhteisöissään ja kunnallisessa päätöksenteossa heitä koskevissa asioissa.

  Nuorten turvallinen kasvuympäristö, koulutus, virikkeelliset harrastusmahdollisuudet, terveys ja viihtyminen kunnassa ovat eräitä kunnan menestystekijöitä.

  Nuorisopalvelut kuuluvat osana monialaista yhteistyöverkostoa, johon kuuluvat nuorten kannalta keskeiset hallinnonalat kuten opetus, sosiaali- ja terveys sekä työ ja poliisihallinnon edustajat. Verkoston tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuutta saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja samalla tehostaa nuorten sosiaalista vahvistamista kehittämällä nuorten varhaista tukea.

  Kaupungin nuorisopalveluihin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimitilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisoryhmien tukeminen, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, etsivät nuorisotyö sekä nuorten työpajatoiminta.