Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden palveluiden kysely tehtiin syyskuun aikana. Kyselyyn vastasi 307 nuorta.

Tässä kyselyn tuloksia pähkinänkuoressa:

- 29 % vastanneista käy joskus Pleissillä.
- 34 % vastaajista toivoi, että Pleissi olisi avoinna ma-pe, 24 % vastaajaa oli tyytyväisiä nykyisiin aukioloihin.
- 36 % nuorista kävisi Pleissillä, jos se olisi avoinna lauantaina.
- 41 % vastaajaa toivoi, että Pleissi olisi avoinna lauantaina klo 16–22.
- 42 % vastaajista toivoi, että nuorisotyö jalkautuu katukuvaan.

Nuorisopalvelut käynnistivät jalkautuvan nuorisotyön perjantai-iltaisin. Jalkautumista jatketaan syksyn ajan. Talvikuukausina pidetään tauko. Jalkautuminen käynnistetään uudelleen keväällä kelien lämmetessä.

Lauantaiaukiolot käynnistyvät kerran kuussa syyskauden aikana. Ensimmäinen lauantaivuoro on 31.10. klo 16-22. Syyskauden kokemusten jälkeen pohditaan lauantaiaukioloaikojen lisäämistä.

------------------------------------------------------------------------------------

Uuden nuorisolain mukaisesti Heinolan nuorisopalveluiden tavoitteena on edistää nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä parantaa nuorten kasvu-ja elinoloja Heinolassa.

Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä. Uusi nuorisolaki tukee nuorten toimintaa heidän omissa yhteisöissään ja kunnallisessa päätöksenteossa heitä koskevissa asioissa.

Nuorten turvallinen kasvuympäristö, koulutus, virikkeelliset harrastusmahdollisuudet, terveys ja viihtyminen kunnassa ovat eräitä kunnan menestystekijöitä.

Nuorisopalvelut kuuluvat osana monialaista yhteistyöverkostoa, johon kuuluvat nuorten kannalta keskeiset hallinnonalat kuten opetus, sosiaali- ja terveys sekä työ ja poliisihallinnon edustajat. Verkoston tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuutta saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja samalla tehostaa nuorten sosiaalista vahvistamista kehittämällä nuorten varhaista tukea.

Kaupungin nuorisopalveluihin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimitilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisoryhmien tukeminen, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, etsivät nuorisotyö sekä nuorten työpajatoiminta

Nuorisopalveluiden sosiaalisen median kanavat

Snapchatissa @h_nuorisopalv,

Instagramissa @heinolanuorisopalvelut

TikTokissa @h_nuorisopalvelut sekä

Facebookissa @Heinolan kaupungin nuorisopalvelut

Nuorisotyöntekijöiden yhteystiedot:

Nuoriso-ohjaaja Hanna Hakulinen 

p. 044 7694333

Instagram: @hanna_koulunuorisotyo_lyska

Nuoriso-ohjaaja Minna Järvinen

p. 0447694246

Instagram: @nuoriso_ohjaajaminna

Facebook: Nuoriso-ohjaaja Minna Järvinen

Nuoriso-ohjaaja Jukka Venemies

p. 0500918602

Facebook: Heinolan Nuorisopalvelut Jukka Venemies

Nuoriso-ohjaaja Elli Idänpirtti

p. 050 337 8466

Nuoriso-ohjaajaopiskelija Leevi Luoto

p. 044 7694228

Instagram:  @leevisings

Etsivät nuorisotyöntekijät

Arto Leskinen

p. 044 7977097

Facebook: Arttu EtHeinola

Kalle Ylönen

p. 044 7692980

Facebook: Kalle EtHeinola