Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Nuorisopalvelut. Kuva: Heinolan kaupungin nuorisopalvelut.
 • Nuorisopalvelut

  NUORISOTILA PLEISSI ON KESÄTAUOLLA, TOIMINTA JATKUU ELOKUUSSA. YHTEYDENOTOT NUORISO-OHJAAJIIN PUHELIMITSE TAI SOMEKANAVIEN KAUTTA.

  Uuden nuorisolain mukaisesti Heinolan nuorisopalveluiden tavoitteena on edistää nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen sekä parantaa nuorten kasvu-ja elinoloja Heinolassa.

  Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaa aktiivisen kansalaisuuden edistämistä. Uusi nuorisolaki tukee nuorten toimintaa heidän omissa yhteisöissään ja kunnallisessa päätöksenteossa heitä koskevissa asioissa.

  Nuorten turvallinen kasvuympäristö, koulutus, virikkeelliset harrastusmahdollisuudet, terveys ja viihtyminen kunnassa ovat eräitä kunnan menestystekijöitä.

  Nuorisopalvelut kuuluvat osana monialaista yhteistyöverkostoa, johon kuuluvat nuorten kannalta keskeiset hallinnonalat kuten opetus, sosiaali- ja terveys sekä työ ja poliisihallinnon edustajat. Verkoston tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuutta saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja samalla tehostaa nuorten sosiaalista vahvistamista kehittämällä nuorten varhaista tukea.

  Kaupungin nuorisopalveluihin kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimitilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisoryhmien tukeminen, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, etsivät nuorisotyö sekä nuorten työpajatoiminta

  Nuorisopalveluiden sosiaalisen median kanavat

  Snapchatissa @h_nuorisopalv,

  Instagramissa @heinolanuorisopalvelut

  TikTokissa @h_nuorisopalvelut sekä

  Facebookissa @Heinolan kaupungin nuorisopalvelut

  Nuorisotyöntekijöiden yhteystiedot:

  Hanna Hakulinen

  Koulunuorisotyöntekijä

  p. 044 7694333

  Instagram: @hanna_koulunuorisotyo_lyska

  Minna Järvinen

  Nuoriso-ohjaaja

  p. 0447694246

  Instagram: @nuoriso_ohjaajaminna

  Facebook: Nuoriso-ohjaaja Minna Järvinen

  Jukka Venemies

  Nuoriso-ohjaaja

  p. 050 0918602

  Facebook: Heinolan Nuorisopalvelut Jukka Venemies

  Leevi Luoto

  Nuoriso-ohjaaja opiskelija (1.7 alkaen)

  p. 044 7694228

  Instagram:  @leevisings

  Etsivät nuorisotyöntekijät

  Arto Leskinen

  p. 044 7977097

  Facebook: Arttu EtHeinola

  Kalle Ylönen

  p. 044 7692980

  Facebook: Kalle EtHeinola