Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Niitty- ja maisemapeltojen hoito

Maisemapellot ja -niityt ovat useimmiten alkujaan peltoalueita, jotka halutaan taajama- ja maisemakuvallisesti säilyttää avoimina tulevaisuudessakin.

Tällaisten alueiden nurmettaminen ei käytännössä ole mahdollista eikä juuri toivottavaakaan.

Alueille kohdistuva kulutus kanavoituu pääasiassa kulkuväylille ja levähdyspaikoille.

Heinolan harjujen rinteet muodostavat kuin itsestään kuivien paikkojen niittyalueita, jotka eri aikaan kesästä kukkivat mitä monipuolisemmin ja eri niittykasveilla.

Niittyjä on kaikkiaan 10,68 hehtaaria. Maisemapeltoja Heinolalla on kaupungin pohjoispuolella Lusissa yli 2 hehtaarin alueella moottoritien varrella.