Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Musiikkiopiston opetustarjonta

Opetustarjonnasta löytyy jokaiselle jotakin. Toiminta painottuu lapsiin ja nuoriin, mutta myös aikuisiällä on mahdollista aloittaa musiikkiopinnot tai jatkaa soittoharrastusta. 

Musiikin ja tanssin opetus on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta. Kokonaisuus koostuu varhaisiän musiikki- ja tanssikasvatuksesta, perusopinnoista ja syventävistä opinnoista.

MUSKARIN ikäryhmiin (1–6 .v.) sekä vauvamuskariin (3 kk alkaen) otetaan uusia lapsia ilmoittautumisjärjestyksessä. Musiikkiopiston muskarit toimivat myös joissain päiväkodeissa. Kantele- ja ukuleleryhmät 5–6 .v.  

 • 45 min. tunti, 78€ lukukausi
 • 60 min. tunti, 97€ lukukausi
 • SoiVa-kerho, jossa tutustutaan laajasti eri instrumentteihin, 120€, lukukausi

LINKKI MUSKARI ILMOITTAUTUMISEEN

INSTRUMENTTIOPINNOT alkavat perusopinnoilla, joihin otetaan niin lapsia kuin aikuisiakin. Musiikinopetuksen perusopinnoissa opitaan oman instrumentin perustaidot. Instrumenttitunnit ovat 30-60 minuutin mittaisia yksityistunteja. Instrumenttiopintojen rinnalla perusopinnoissa osallistutaan musiikin hahmotuksen ja yhteissoiton opetukseen. 

Perusopintojen oppimäärän suoritettuaan oppilas voi jatkaa opintojaan syventävillä opinnoilla. Syventävissä opinnoissa kehitetään edelleen musiikin perusopinnoissa hankittuja taitoja. Tavoitteena on luoda edellytykset musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai musiikin ammattiopintoihin. 

 • Lapset ja nuoret, 235€ lukukausi
  (Ensimmäinen lukukausi on tutustumisjakso, jolloin tunnin kesto on 30 min.)
 • Aikuisopinnot, yli 20-vuotiaat, 366€ lukukausi

LINKKI INSTRUMENTTIOPINTOIHIN ILMOITTAUTUMISEEN

SOITINVARTTI on valmentavaa opetusta, jota voidaan pitää mahdollisuuksien mukaan myös omalla koululla.

 • 15 min. tunti, 80€ lukukausi

LINKKI SOITINVARTTIIN ILMOITTAUTUMISEEN 

TANSSIOPETUS

Erilaisia tanssiryhmiä tarjolla 3-vuotiaista ylöspäin (lastentanssia, dancemix, balettia, nykytanssia, show/ jazz-tanssia). 

Tanssiharrastuksesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuus monipuoliseen ja tavoitteelliseen tanssin opiskeluun sekä annetaan valmiudet hakea alan ammattiopintoihin. Esiintymiset ovat oleellinen osa ryhmien toimintaa.

 • 45-60 min. tunti, 84€ lukukausi
 • 75 min. tunti, 90€ lukukausi

LINKKI TANSSIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMISEEN

Syyskaudella on 17 opetusviikkoa ja kevätlukukaudella 18 opetusviikkoa

Tanssiryhmistä lisäinfoa voi kysyä myös suoraan tanssinopettaja Tuulikki Pohjolalta. etunimi.sukunimi@edu.heinola.fi

AVOIN LINJA

Avoin opetus on avointa kaikille iästä tai kotikunnasta riippumatta. Opetustuntipaketteja omakustannushintaan on myynnissä koko lukukauden ajan. 

Tarkemmat tiedot löydät hinnastosta

Esim. Aikuisbaletti on avoimen linjan opetusta. Tavoitteena oman kehon hahmottaminen, koordinaatiotaidon ja rytmitajun kehittäminen sekä kehonhuolto. Aikaisempaa baletti/tanssitaustaa ei tarvitse olla!

 • Tanssiopetus kerran viikossa, 151€ lukukausi

LINKKI AVOIMEN LINJAN OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMISEEN

Avoimella linjalla opetusta on 15 kertaa lukukaudessa

Ryhmien toteutuminen ja määrä voi vaihdella vuosittain ja lukukausittain, riippuen ilmoittautuneiden määrästä. 

Lisätietoa opetuksen sisällöistä ja kriteereistä löytyy opetussuunnitelmasta.