Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Musiikkiopiston maksut

Opintojen aloittaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen lukukauden kestäessä ei tuota lukukausimaksun alentamista tai palautusta. Ainoan poikkeuksen muodostavat lääkärintodistuksella todettu pitkäaikainen sairaus tai tapaturma, jotka välittömästi estävät harrastuksen jatkamisen.

Terveydellisistä syistä johtuva opiskelun päättyminen tai väliaikainen keskeytyminen voi oikeuttaa maksualennukseen, mikäli oppilas ei ole voinut osallistua opetukseen enempää kuin kolmanneksen lukukaudesta.

Muita lukukausimaksun palauttamiseen johtavia pakottavia syitä ovat esim. muutto paikkakunnalta, päivähoidosta tai vanhempien ansiotyössä tapahtuneista muutoksista johtuvat lapsen kuljetusvaikeudet tai muut vastaavat syyt. Maksupalautusta ei myönnetä, mikäli lukukaudesta on kulunut yli kolmannes.

Maksualennusta on anottava kirjallisesti viikon sisällä opintojen päättymisestä. Tällöin alennus on 50% maksusta. Tarvittaessa on toimitettava lääkärintodistus. Asiaa koskevat päätökset tekee rehtori.

Maksujärjestelyistä voi sopia etukäteen, ennen eräpäivää kanslian kanssa ja eriä maksaessa tulee käyttää ko. laskun viitettä.

Mikäli oppilasmaksuissa on epäselvyyttä, pyydämme ottamaan yhteyttä ennen laskun eräpäivää musiikkiopiston kansliaan.

Lukukausimaksun laiminlyönnistä seuraa oppilaspaikan menettäminen. 

Musiikkiopiston hinnasto