Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Muistutus ja kantelu

Tyytymättömyys palveluun tai hoitoon

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi palveluun, hoitoon tai kohteluun, yritä ensisijaisesti selvittää asia kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esimiehensä kanssa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla ja potilaalla on potilaslain mukainen oikeus tehdä myös kirjallinen muistutus, jos hän on tyytymätön saamaansa palveluun, hoitoon tai kohteluun.

Muistutus

Muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai valmiille lomakkeelle. Muistutuksen tekemisessä ei ole määräaikaa. Muistutuksen käsittelee ja selvittää johtava ylilääkäri, hoito- ja vanhuspalvelujohtaja tai sosiaalipalvelujohtaja asiaan liittyvän henkilökunnan kanssa.
Vastaus muistutukseen tulee antaa kirjallisena kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä. Vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Muistutuksen voi tehdä sivun vasemmasta reunasta löytyvillä muistutus-lomakkeilla.

Kantelu

Sosiaali- ja terveydenhuollossa mahdollisesti ilmenneistä epäkohdista voi tehdä kantelun aluehallintovirastoon. Lisätietoa löytyy osoitteesta www.avi.fi.