Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Mittauspalvelut

Kiinteistö- ja mittausyksikkö tuottaa kaupungin tarvitsemia erilaista suunnittelua tukevia mittauksia, rakennusvalvontamittauksia sekä kantakartan ylläpidon edellyttämiä maastomittauksia.

Tonttien mittaukseen liittyviä palveluja ovat kiinteistönmuodostusmittaukset sekä rajanäytöt.

Rakennusvalvontamittauksissa asemakaava-alueella merkitään rakennuksen paikka ja korkeusasema sekä suoritetaan sijaintikatselmus rakennusluvan mukaisesti.

Muita mittauspalveluita suoritetaan tilauksesta aikataulun salliessa.

HUOM. Tilaukset mittauksista on tehtävä viimeistään kolme päivää ennen mittausajankohtaa!