Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Rakennustyöt
 • Kila
 • Työtä
 • Puutuotanto
 • Polttopuutuotanto

  Mitä työtä pajalla voi tehdä?

  Tuotantotyöt

  Alihankintana tehdään erilaisia tuotantotöitä, ser- ja lcd-purkua ja kivi-lankalajittelua.

  Korjaustaitoinen voi hyödyntää osaamistaan erilaisissa pienissä kunnostustöissä asiakastöistä riippuen, esim. pintakäsittely, puutyöt, maalaus ja autonhuolto.

  Polttopuut

  Polttopuuryhmässä tehdään ja toimitetaan klapeja yksitystalouksien tarpeisiin.

  Ulkotyöt

  Yksityisille tarjotaan sosiaalisin perustein (ikä, liikuntarajoitteet) apua arjesta selviytymiseen mm. pihatöiden osalta. Kesällä leikataan nurmikoita ja talvella tehdään lumitöitä. Lisäksi ulkoryhmän työntekijät huoltavat osaltaan kaupungin rakennusten pihoja sekä viheralueita. Ryhmä tekee myös pieniä huolto- ja kuljetustöitä.

  Ompelimo

  Ompelimossa tehdään erilaisia neule-, virkkaus- ja ompelutöitä. Myös korjaustöitä ja pienimuotoista verhoilua.

  Ruokaosasto

  Pieni ruokaosasto tuottaa pajalla työskenteleville maistuvan lounaan 3 krt/viikossa. 

  Hoivatyö

  Avustavaa hoivatyötä tehdään vanhusten asumispalveluissa vanhainkoti Hopeasillassa ja asumispalveluyksikkö Mäntylässä.

  Työntekijät toimivat näissä yksiköissä avustavissa tehtävissä

  • asukkaiden viriketoiminnassa: ulkoileminen, pelaaminen ja askartelu
  • ruokailussa: pöytien kattaus, syöttäminen ja pienet siivoustyöt

  Kuntouttavassa työtoiminnassa työskenteleville räätälöidään oma päivärutiini osaamisen, jaksamisen sekä kiinnostuksen mukaisesti. Mikäli taustalta löytyy kokemusta ja/tai alan koulutusta ja jakso sujuu hyvin, on mahdollista päästä työkokeiluun ja palkkatukityöhön.

  Ryhmätoimintaa - Ratkojat-ryhmä

  Matalan kynnyksen ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Tavoitteena on elämänhallinnan vahvistaminen ja sosiaalisen osallisuuden lisääminen.

  Uusi ryhmä käynnistyy syksyllä 2019, mukaan otetaan uusia osallistujia!

  Soita puh. 044 469 4267 Sari Erola.

  Ota rohkeasti yhteyttä!