Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
 • Rakennustyöt
 • Kila
 • Työtä
 • Puutuotanto
 • Polttopuutuotanto

  Mitä työtä pajalla voi tehdä?

  Alihankintana tehdään erilaisia tuotantotöitä; ser- ja lcd-purkua. Uutena keväällä 2017 alkanut kivi-lankalajitteluprosessi.

  Ulkotöistä kiinnostuneella on mahdollisuus työskennellä ulkotyöryhmässä ruohonleikkuu- ja lumenluontitöissä.  Ulkoryhmä hoitaa myös myös tarvittaessa erilaisia  kuljetustehtäviä ja pieniä pihan hoitoon liittyviä toimeksiantoja.

  Korjaustaitoinen voi hyödyntää osaamistaan erilaisissa pienissä kunnostustöissä asiakastöistä riippuen.

  Polttopuuryhmässä tehdään ja toimitetaan klapeja yksityistalouksien tarpeisiin. 

  Ota rohkeasti yhteyttä!