Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|
 • Rakennustyöt
 • Kila
 • Työtä
 • Puutuotanto
 • Polttopuutuotanto

  Mitä työtä pajalla voi tehdä?

  Tuotantotyöt

  Alihankintana tehdään erilaisia tuotantotöitä, ser- ja lcd-purkua. Uutena keväällä 2017 alkanut kivi-lankalajitteluprosessi.

  Korjaustaitoinen voi hyödyntää osaamistaan erilaisissa pienissä kunnostustöissä asiakastöistä riippuen, esim. pintakäsittely, puutyöt, maalaus, autonhuolto.

  Polttopuut

  Polttopuuryhmässä tehdään ja toimitetaan klapeja yksitystalouksien tarpeisiin.

  Ulkotyöt

  Ulkoryhmän työntekijät pitävät kunnossa julkisten rakennusten pihoja sekä kaupungin viheralueita.

  Tehtävät ovat suurelta osin pihojen ja ulkoilualueiden kunnossapitoa ja siivousta. Kesällä leikataan nurmikoita, talvella poistetaan lunta ja jäätä sekä huolehditaan hiekoituksesta. Ryhmä tekee myös pieniä huolto- ja kuljetustöitä.

  Ompelimo

  Ompelimossa tehdään erilaisia neule-, virkkaus- ja ompelutöitä. Myös korjaustöitä ja pienimuotoista verhoilua.

  Hoivatyö

  Avustavaa hoivatyötä tehdään vanhusten asumispalveluissa vanhainkoti Hopeasillassa, asumispalveluyksikkö Mäntylässä ja palvelukeskus Karvalassa.

  Työntekijät toimivat näissä yksiköissä avustavissa tehtävissä

  • asukkaiden viriketoiminnassa: ulkoileminen, pelaaminen ja askartelu
  • ruokailussa: pöytien kattaus, syöttäminen ja pienet siivoustyöt

  Ratkojat

  Matalan kynnyksen ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Tavoitteena on elämänhallinnan vahvistaminen ja sosiaalisen osallisuuden lisääminen.

  Kuntouttavassa työtoiminnassa työskenteleville räätälöidään oma päivärutiini osaamisen, jaksamisen sekä kiinnostuksen mukaisesti. Mikäli taustalta löytyy kokemusta tai alan koulutusta ja jakso sujuu hyvin, on mahdollista päästä työkokeiluun ja palkkatukityöhön.

  Ota rohkeasti yhteyttä!