Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Mielenterveys- ja päihdetyö 18-64 -vuotiaille

Mielenterveystyön tavoitteena on vähentää mielenterveyteen kohdistuvia uhkia, tukea kriiseissä ja elämänhallinnan ylläpitämisessä. Tärkeänä työnä on varhainen puuttuminen masennuksen hoidossa. Voimme myös olla tukena erilaisissa elämänkriiseissä, kuten parisuhde- ja perheongelmissa. Tällä sivulla kuvatut mielenterveys- ja päihdepalvelut on suunnattu 18-64 -vuotiaille.

Sairaanhoitajan vastaanotolla hoidetaan asiakkaiden lievemmät mielenterveysongelmat sekä jatkohoidot erikoissairaanhoidon lähettämänä.

Et tarvitse lähetettä tullaksesi mielenterveystyön asiakkuuteen.
Voit varata ajan soittamalla suoraan sairaanhoitajalle puhelinaikana ma-pe klo 9-10 tai tulemalla avovastaanotolle maanantaisin klo 14.30-15.30.
Myös lääkärisi voi tilanteesi perusteella ohjata sinun mielenterveystyön asiakkuuteen.

Päihdetyö

Päihdetyön avulla pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja. Päihdetyön tavoitteena on myös edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Asiakkuuteen voivat hakeutua päihteisiin liittyvistä ongelmista kärsivät ja heidän läheisensä.

Päihdetyön asiakkuuteen pääsee omalääkärin lähetteellä tai varaamalla itse ajan sairaanhoitajalle puhelinaikana ma-pe klo 9-10 tai tulemalla avovastaanotolle maanantaisin klo 14.30-15.30.

Heinolan kaupunki tuottaa mielenterveys- ja päihdetyön peruspalvelut omana palvelunaan.

Sosiaaliohjaus ja asumisneuvonta.

Sosiaaliohjaaja työskentelee mielenterveys- ja päihdetyöryhmässä kun asiakas ohjataan ulkopuoliseen päihdekuntoutukseen. 

Asumisneuvontaan ohjaudutaan oman sosiaalityöntekijän ohjaamana.