Visit Heinola
Visit Heinola
Palaute
Visit Heinola
Visit Heinola
|

Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveystyön tavoitteena on vähentää mielenterveyteen kohdistuvia uhkia, tukea kriiseissä ja elämänhallinnan ylläpitämisessä. Tärkeänä työnä on varhainen puuttuminen masennuksen hoidossa. Voimme myös olla tukena erilaisissa elämänkriiseissä, kuten parisuhde- ja perheongelmissa.

Sairaanhoitajan vastaanotolla hoidetaan asiakkaiden lievimmät mielenterveysongelmat sekä jatkohoidot erikoissairaanhoidon lähettämänä.

Mielenterveystyön asiakkuuteen pääsee omalääkärin lähetteellä tai itse varaamalla ajan.

Päihdetyö

Päihdetyön avulla pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja.

Päihdetyön tavoitteena on myös edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

Asiakkuuteen voivat hakeutua päihteisiin liittyvistä ongelmista kärsivät ja heidän läheisensä.

Päihdetyön asiakkuuteen pääsee omalääkärin lähetteellä tai itse varaamalla ajan päihdesairaanhoitajalle.

Asiakkaat ohjataan päihdesairaanhoitajalle. Asiakkaan kulkua päihdetyön palveluissa on kuvattu tässä kuvassa.

Heinolan kaupunki tuottaa mielenterveys- ja päihdetyön peruspalvelut omana palvelunaa.